Persbericht: Vlaams Belang Gooik wil betere herinrichting kern

Gemeenteraadslid Isabelle Pierreux nam het initiatief om een betere herinrichting van de dorpskern van Gooik voor te stellen.

Hierbij een linkje naar de webstek van de internetkrant Persinfo die een mooi artikel hierover schreef.

Hieronder volgt de integrale persmededeling:

Het gemeentebestuur van Gooik heeft op 24 maart 2017 de stedenbouwkundige vergunning ontvangen voor het herinrichten van het dorpsplein en het plaatsen van een dorpshal. Wij merken op dat er geen openbaar onderzoek was noch een advies van de dienst Momenten en Landschapszorg. Vreemde situatie,  er werd wel advies ingewonnen bij …. het departement Landbouw en Visserij.

Voor alle duidelijkheid is het Vlaams Belang gewonnen voor het aanpassen en het herinrichten van het dorpsplein. Een verfraaiing mag gerust aangepast worden aan de huidige normen, met oog voor toekomst en verleden.

Hieronder volgt het voorstel van Vlaams Belang (zie ook plannetje);

  • Dorpsplein = verkeersvrij. Parkeergelegenheid = ingeplant in de Torenstraat. Mits kleine aanpassingen voorzien we 20 extra plaatsen. Plus plaatsen voor gehandicapten en een plaats voor ceremoniewagens aan de kerk.
  • Torenstraat wordt éénrichtingsverkeer vanuit de Dorpstraat. Via de Dorpstraat naar de parking en via de Torenstraat de parking verlaten. Deze rijroute zou identiek zijn voor de nieuw aangelegde parkeergelegenheid.
  • Creëren van een verkeerslus vanuit de parkeerplaatsen. Naar de Torenstraat, in de Gooikeveldstraat en eindigen in de Wijngaarstraat.
  • In tegenstelling met het plan van de meerderheid hebben bovenstaande voorstellen geen negatieve invloed op de handelaars. Wij vragen ons trouwens af wie de controle zal uitvoeren op het zogenaamde “kort parkeren” die werd voorgesteld.
  • Aanvullen met voldoende en veilige fietsenstallingen.

Het gemeentebestuur zou dit voorstel even dienen te overwegen om een degelijke oplossing te verkrijgen. Onze plannen hebben die niets anders op het oog dan het dorpsplein haar oorspronkelijke rol van ontmoetingsplaats opnieuw te doen opnemen en het sociaal leven (op)nieuw leven in te blazen.

Tot slot wensen we sowieso een vlotte voortgang van de werken met een minimale hinder voor iedereen. Vanuit de gemeenteraad zal ik de noodzaak van coördinatie en overleg met de buurt en handelaars accentueren.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...