Vlaams Belang Mechelen steunt vanavond het democratisch verzet tegen de fusie Mechelen-Boortmeerbeek en zal niet deelnemen aan het actualiteitsdebat in de Mechelse gemeenteraad over deze fusie. Wij gunnen onze collega’s van de oppositie hun debat maar het Vlaams Belang laat zich niet gebruiken om deze fusie die in achterkamertjes en boven de hoofden van de bevolking van Mechelen én Boortmeerbeek werd besloten in allerijl een democratische schijn te geven.

Wij blijven er op hameren dat dergelijke belangrijke beslissingen in alle openheid en na een referendum moeten worden besloten. Gezien het inderhaast bijeen getrommelde imposante verzet in Boortmeerbeek zal een referendum trouwens enkel bevestigen wat iedereen al weet: de inwoners van Boortmeerbeek hebben geen behoefte aan het importeren van de multiculturele Mechelse nachtmerrie en wensen hun dorp niet te zien verdwijnen in de investeringswaan van Bart de Bouwer.

Bovendien heeft het overschrijden van de provinciale grens belangrijke gevolgen voor de verschuiving van het gerechtelijk arrondissement en dit moet besproken en gestemd worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ofwel heeft men daar GEEN rekening mee gehouden in de bespreking en dan is het debat in de Mechelse gemeenteraad zonder voorwerp.

Ofwel heeft men dat WEL gedaan en is er in de overwegend Franstalige Vivaldiregering een consensus om Boortmeerbeek naar Antwerpen over te hevelen. Dit zet dan meteen de deur wagenwijd open voor Brussel om hetzelfde te doen en bepaalde randgemeenten met Franstalige politieke meerderheid aansluiting te laten vinden bij Brussel. Dit is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar en daar moeten we dus niet over palaveren. Wij steunen dat NOOIT.

Het Vlaams Belang Mechelen zal vanavond om 19 u. aanwezig zijn op de manifestatie aan het gemeentehuis van Boortmeerbeek en er het verzet steunen. Na de manifestatie en na het actualiteitsdebat zal de fractie de gemeenteraad van Mechelen vervoegen.

Met vriendelijke groeten,

Frank CREYELMAN

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid Mechelen

Politieraadslid Mechelen-Willebroek

+32 (0) 495244209

frank.creyelman@outlook.com

vlaamsbelang.mechelen@gmail.com

Grote Markt 18

2800 Mechelen