‘Reanimeer het Vlaams beleid in de Rand!’

‘Reanimeer het Vlaams beleid in de Rand’. Onder die noemer voerde het Vlaams Belang zondagochtend actie op het vijfde Gordelfestival. Parlementsleden en militanten deelden er symbolisch wondpleisters uit. De partij maant minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, aan tot actie. “Sinds de N-VA de bevoegdheid Vlaamse Rand kreeg, is de situatie op het terrein er alleen maar op achteruitgegaan. Nooit eerder lag het percentage Vlamingen in de Rand zo laag. Het is tijd voor een reanimatie van het Vlaams beleid”, klinkt het.

Het Vlaams Belang haalt de recentste cijfers van Kind en Gezin aan als graadmeter van de ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. Uit de kindrapporten van het Vlaams agentschap blijkt dat slechts een minderheid (46,8%) van de jonge gezinnen in de Vlaamse Rand nog Nederlands spreekt. In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel is de toestand zelfs nóg schrijnender. Het aantal Nederlandstalige jonge gezinnen tuimelt tot een diepterecord van 8 procent. Nog meer dan de permanente stijging van het aantal Franstaligen valt de opmars op van gezinnen die thuis geen van beide landstalen spreken. Meer dan 1 op 5 spreekt thuis geen Nederlands of Frans.

Woonpolitiek

Volgens het Vlaams Belang kan het tij alleen gekeerd worden door het voeren van een kordaat woonbeleid dat Nederlandstaligen ondersteunt om in de Rand te blijven wonen. Tom Van Grieken: “De Vlaamse regering, met minister Weyts op kop, moet de middelen van Vlabinvest – het agentschap dat betaalbare woningen voorziet voor mensen in de Rand – fors opschroeven. Terwijl de 39 Vlabinvestgemeenten jaarlijks duizenden nieuwkomers slikken, werden er vorig jaar amper 118 woongelegenheden gecreëerd. Dat zijn gemiddeld drie woongelegenheden per gemeente. Niet meer dan een druppel op een oververhitte plaat dus.”

Gordeldoelstellingen

 De lokale bestuurders en minister Weyts hebben volgens Van Grieken duidelijk een gebrek aan visie en moed. Het gevolg is dat de Rand in een razendsnel tempo verbrusselt en ontnederlandst. “Bij ongewijzigd beleid staat het in de sterren geschreven dat na de faciliteitengemeenten ook de andere randgemeenten in de toekomst bestuurd zullen worden door een niet-Nederlandstalige meerderheid. Een gratis sportevenement is positief. Nog beter zou zijn moest Weyts ook daden stellen die beantwoorden aan de eigenlijke doelstellingen ervan”, aldus nog Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

zie ook: https://www.facebook.com/vbjongeren/?hc_ref=ARS3T3dEpWF1l-_HI2EkyemBNyD6nuHtlLDxyivEHQwVG3p23AK1SvVSAIB0DvwX71Q&fref=nf