De eis komt er na een nieuwe reeks van klachten van buurtbewoners uit de wijk Rozendal en de aanpalende straten waaronder de Zuidlaan en de Pastoriestraat.

Burgemeester Paul Dams (Open Vld) geeft zelf toe dat de problemen al een aantal jaren aanslepen. De laatste weken zijn daar nog veel klachten van vandalisme, graffiti, drugs, afpersing en geweld bijgekomen. De inwoners leven er dag in dag uit in een sfeer van terreur! Ondertussen blijken er ook in de Hilstraat in Tremelo problemen van overlast op te duiken.

Onveiligheid tiert welig

Gemeenteraadslid Alain Verschaeren: “Al jaren probeer ik de veiligheidsproblematiek aan te kaarten. Nu de criminaliteit nog toeneemt, is de maat vol.”

Tijdens de gemeenteraad van 31 mei konden de aanwezige buurtbewoners de burgemeester het volgende voorstellen:  een eventueel samenscholingsverbod, dat overigens geen steun vond, het oprichten van een BIN (wat Vlaams Belang al in 2015 vroeg n.b.) en wat andere flauwe algemeenheden. Het Vlaams Belang reageerder door te verwijzen naar de zitting van februari 2015, indien de meerderheid het VB-voorstel toen goedkeurde konden de huidige problemen vermeden kunnen worden. Bovendien, aldus raadslid Verschaeren kan een meer strikte toepassing van het GAS-reglement ook zorgen voor meer veiligheid.

Voor Vlaams Belang Tremelo-Baal blijft harde aanpak van alle soorten criminaliteit en overlast een topprioriteit. Alleen op die manier kan de leefbaarheid gegarandeerd blijven.

 

Hieronder geven we alvast een voorsmaakje wat betreffende het aanpakken van criminaliteit te lezen zal zijn in onze verkiezingspublicaties;

  • Nultolerantie
  • Gemeentelijke Administratieve Sancties ( GAS) juist inzetten
  • Aanwezige politie
  • Aangiftebereidheid verhogen
  • Burgers uitnodigen voor een Buurt Informatie Netwerk ( BIN)
  • Camera’s kijken mee.
  • Private beveiligingsdiensten laten helpen
  • Bliksemteams vloeren straatcriminaliteit
  • Drugs: altijd neen!
  • De wijkagent