Vlaamse regering heeft geen inhoudelijke visie

In de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement interpelleerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin nogmaals minister Ben Weyts (N-VA) over de mogelijke komst van het Eurostadion. Recent was namelijk gebleken dat bouwheer Ghelamco, om het Eurostadion te kunnen bouwen, twee stukken grond nodig had die eigendom zijn van de Vlaamse overheid en dat het Agentschap Wegen en Verkeer zich in 2015 reeds principieel akkoord had verklaard om afstand te doen van de gronden. Erger nog, de Administratie had dit zelfs reeds bevestigd in een mail aan de bouwheer.

Sintobin stelde dat dit dossier een eindeloze soap en één groot, ondoorzichtige kluwen was geworden. Hij verweet de minister cruciale informatie te hebben achtergehouden voor het Parlement. “De scheidingslijn tussen liegen en dingen verzwijgen is hier wel bijzonder dun. U hebt in de afgelopen twee jaar met geen enkel woord gerept over dit nieuw, belangrijk element en u steeds verstopt achter allerlei procedures. Meer nog, u verklaarde steeds dat u geen enkele bevoegdheid had in dit dossier en dat enkel de administratie verantwoordelijk was om advies te geven. Vandaag blijkt uit de feiten het tegendeel en ligt de finale beslissing bij u”, aldus Sintobin.

Volksvertegenwoordiger Sintobin drong er bij de minister dan ook op aan om nu voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen en het inhoudelijk standpunt van de Vlaamse Regering mee te delen over de mogelijke komst van het Eurostadion. “Stop nu toch met die schijngevechten. U hebt alle sleutels in handen om bouw van het Eurostadion te stoppen. Als u dit niet doet, verliest u alle geloofwaardigheid in dit dossier”, zei ons parlementslid. Minister Weyts weigerde hier op in te gaan en verwees opnieuw naar de procedures.

Hier vindt u het (beeld)verslag: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1120928/verslag/1124385

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang – Vlaams Parlement