De SP.A-burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, liet zich gisterenavond in Terzake ontvallen gewonnen te zijn voor het toelaten van hoofddoeken als deel van het uniform van agentes. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is het daar fundamenteel mee oneens.

Bonte stelde dat de politie volgens hem een afspiegeling zou moeten zijn van de lokale bevolking. Naar eigen zeggen zou hij “dromen van een situatie zoals in Amsterdam waar men 18 procent agenten van allochtone afkomst in het korps heeft. Bij ons liggen die cijfers fundamenteel lager. Ik ben er absoluut voorstander van dat we alles op alles zetten om de politiediensten representatief te maken voor de bevolking waarvoor ze diensten verlenen en als een hoofddoek daar nodig of nuttig voor is, dan mij niet gelaten.”

Hans Bonte is niet de eerste om dit op te werpen. Ook N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever verklaarde in het verleden dat het Antwerpse politiekorps ‘te blank’ zou zijn. Ook hij voegde daar aan toe dat “het korps een afspiegeling moet zijn van de bevolking”.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is het fundamenteel oneens met die stelling. “Een politieagent laat de wet respecteren, ongeacht de etnische afkomst. Die wet is van toepassing op alle burgers, aangezien alle burgers gelijk voor de wet zijn. Met deze uitlatingen insinueren Bonte en De Wever dat blanke politieagenten niet in staat zouden zijn de wet te laten respecteren ten opzichte van allochtonen of dat allochtonen de wet niet zouden willen respecteren als die door een blanke Vlaming vertegenwoordigd wordt.”

Daarnaast is het opvallend dat Bonte het specifiek over ‘hoofddoeken’ als eventueel deel van het uniform heeft. Daar kan volgens Van Grieken geen sprake van zijn. “Het belijden van een geloof is een privézaak. Symbolen van de oprukkende islamisering zoals de hoofddoek hebben geen plaats in de publieke ruimte en al zeker niet als onderdeel van het uniform van de dragers van het openbaar gezag. Dit pleidooi voor de hoofddoek als onderdeel van het politie-uniform is niets minder dan de zoveelste knieval voor de radicale islam.”