Populariteit van de levensbeschouwelijke vakken in ons provinciaal onderwijs

Vraag van Daniël Fonteyne

1. Kan u mij voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 de populariteit meedelen van de verschillende levensbeschouwelijke vakken?
M.a.w. Hoeveel leerlingen volgen op school:
a. katholieke godsdienstles?
b. protestantse godsdienstles?
c. israëlitische godsdienstles?
d. islamitische godsdienstles?
e. anglikaanse godsdienstles?
f. orthodoxe godsdienstles?
g. niet-confessionele zedenleer?
e. vrijgestelden?

2. Hoeveel leerkrachten worden er tewerkgesteld in elk van deze vakken?

3. Hoeveel van deze leerkrachten beschikken over een pedagogische bekwaamheidsattest?

Antwoord: klik hier