Het Vlaams Belang Zaventem stelt zich vragen over de werking en communicatie van De Post. In Sterrebeek, Kraainem, Sint-Stevens-Woluwe liep de postbedeling de voorbije weken in het honderd. In sommige straten/wijken had de bedeling een vertraging van meer dan 3 weken. Hoogst velend voor de “klanten van De Post” die officiële, persoonlijk of zakelijke documenten verwachtten.

“Personeelsproblemen” zouden aan de basis van het versagen van De Post liggen. Er werd o.a. verwezen naar het groot (?) aantal zieken… Wij kunnen ons geen enkel goed draaiend bedrijf voorstellen dat dergelijke problemen niet voorziet. Nu werd er klaarblijkelijk in allerijl uit de wervingsreserve geput en werden would-be postbodes met een soort interimstatuut en een minimum aan opleiding de baan opgestuurd. Velen hadden een verdacht Frans-Brussels accent; in de probleemwijken van Sint-Stevens-Woluwe werden de mensen zelfs in het Frans aangesproken. Verschillende personen legden klacht neer.

Ons valt de onvoorstelbare lichtheid op waarmee De Post over de zaak heen walst. De inwoners van de probleemgebieden werden er niet van op de hoogte gebracht dat er zich problemen zouden voordoen. Nu de zaak opgelost schijnt zou een kleine verontschuldiging toch wenselijk zijn, maar niets daarvan. De Post speelt door haar wanbeheer en houding in de kaart van de voorstanders -wij behoren daar niet toe- van de volledige privatisering van het postwezen.

Perscontact :
Ludo Monballiu, VB Zaventem: 02/721.22.54 – 0468/22.49.47 – ludo.monballiu@telenet.be
Eddy Longeval, prov. coördinator: 02/582.91.75 – 0494/17.39.19 – eddy.longeval@vlaamsbelang.org