Problemen provinciaal domein Halve Maan

Vraag van Willy Smout:

Geachte heer Taes,

Nog maar pas zijn de toegangstarieven voor het provinciaal domein Halve Maan verhoogd, of we vernemen van een bezoeker dat allochtone bezoekers zonder betalen binnenglippen.
Ik citeer even uit zijn relaas:

Er stonden gisteren (7/5) lange wachtrijen aan de kassa’s. (omstreeks 14 u)
De kassiersters hadden geen tijd om de bewakingscamera’s te controleren.
De jongeren sprongen gewoonweg over de toegangscontrole. Net voor die toegangscontrole stond welgeteld 1 jonge medewerker, ik vermoed iemand die een vakantiejob deed. Deze jongeman hielp de mensen met de polsbandjes aan te doen en had geen flauw benul van wat er zich achter hem afspeelde. Er was geen enkele parkwachter in de buurt en ook geen personeel van het bewakingsbedrijf. Dat hadden die jongeren ook snel gezien…
Ik heb zowel het personeelslid als de kassiersters hierop attent gemaakt en ook aan het strand heb ik de parkwachters aangesproken. Verder heb ik niets meer gedaan omdat ik er zelf met mijn vrouw en zoon was…

Graag zouden we dus willen weten:
1) Waarom er op zo’n drukke dag geen parkwachters en security aan de kassa stonden – zeker wanneer je rekening houdt met de verhoogde tarieven?
2) Of er incidenten zijn gemeld aan het zwembad?
3) Welke lessen hieruit getrokken worden?

Hoogachtend,

Willy Smout

Antwoord van de Deputatie (gedeputeerde Zelderloo):

Het antwoord was eigenlijk ontnuchterend: De deputatie, die er prat op gaat dat ze 3500 bezoekers kon binnenhalen tijdens het voorbije zomerse weekend, geeft toe dat er niet zoveel bewakers zijn en dat die soms ook weggeroepen worden. Bovendien waren er nog andere gevallen van binnenkomen zonder betalen bekend, bv. via inklimming.
Op die manier is de tariefverhoging voor niet-Vlaams-Brabanders (van 6 naar 9 €) natuurlijk een maat voor niets!
Wie vier keer meer gasten ontvangt dan gewoonlijk, moet ook zorgen voor extra bewakers en security!