Protest tegen doortrekkersterrein in Herent

Na de verkiezingen werd in Herent duidelijk dat de gemeente daar tegen 2017 een doortrekkersterrein met 15 standplaatsen wil aanleggen, evenwel op een andere locatie dan in 2004 met de provincie afgesproken. De omwonenden werden daarbij niet geraadpleegd – hoewel dat decretaal verplicht is. Een actiecomité zag het licht en haalde op korte tijd meer dan 1000 handtekeningen bijeen. Honderden inwoners woonden een eerste informatievergadering bij, die bijzonder woelig verliep. Het is intussen duidelijk dat de voorgestelde locatie nog maar in de onderzoeksfase zit en dat het nog niet zeker is dat de Tildonksesteenweg zal weerhouden worden. De nieuwe burgemeester Marleen Schouteden (N-VA) zal meteen een netelig dossier moeten gaan instuderen, want zij is blijkbaar van mening dat de provincie en Vlaamse overheid zo’n terrein aan Herent hebben “opgelegd”, wat absoluut onwaar is. Het zal wel veel eerder zo zijn dat de SP-a-schepenen (tevens provincieraadsleden Jo De Clercq en Arlette Caes haar dat hebben ingefluisterd.

Meer info op http://www.hierniet.be

Het Vlaams Belang heeft zich in het verleden als énige partij verzet tegen de aanleg van doortrekkersterreinen, omwille van de hoge kostprijs en omwille van het verkeerde signaal dat daar vanuit gaat naar doortrekkers in heel Europa. Laat ze maar allemaal naar hier komen, wij zorgen wel voor jullie!
Ten derde zijn onze eigen mensen op die terreinen niet welkom, maar ze mogen er wel voor betalen.
In het verleden werd het eerste terrein ingericht op een parking aan het provinciedomein van Huizingen. Wij hebben daar zeer kritisch toegekeken op het beleid en de kostprijs ervan. Door onze kritiek heeft de deputatie de tarieven opgetrokken en de enorme huisvuil-, water- en energiekosten in kaart gebracht en naar beneden gehaald.
Dit jaar wordt er een doortrekkersterrein aangelegd op de PIVO-site in Relegem, de volgende plannen gaan over Herent en Tienen.

Lees hier enkele persartikels

Het Laatste Nieuws Leuven
20.12.2012
Al meer dan 1.000 handtekeningen tegen doortrekkersterrein
Het onlangs opgerichte actiecomité Hier Niet heeft al meer dan 1.000 handtekeningen van buurtbewoners verzameld. Die omwonenden protesteren tegen de komst van een doortrekkersterrein aan de Omleiding in Herent. De provincie wil dat woonwagenbewoners daar tijdelijk kunnen verblijven.

Het nieuws dat de provincie Vlaams-Brabant plannen heeft om ter hoogte van de beschutte werkplaatsen op de Omleiding in Herent een doortrekkersterrein te installeren, wat in de praktijk vaak neerkomt op een verblijfplaats voor zigeuners, is in de buurt ingeslagen als een bom. Er werd een actiecomité – Hier Niet – opgericht en dat verzamelde al snel enkele honderden handtekeningen tegen de komst van het doortrekkersterrein. “Intussen is het aantal al aangedikt tot meer dan 1.000”, aldus het buurtcomité. “Wij zullen deze petitie na Nieuwjaar overhandigen aan toekomstig burgemeester Marleen Schouteden van N-VA en aan de overige leden van de nieuwe gemeenteraad.”

Geen open kaart

Het comité betreurt ook dat de gemeente geen open kaart heeft gespeeld over de plannen. Het project wordt immers uitgewerkt door de provincie, in samenwerking met de gemeente. “Op 10 juli van dit jaar is de Vlaamse Overheid gestart met een onderzoek voor de aanleg van een doortrekkersterrein aan de Omleiding. Op de gemeenteraad van 11 september zei schepen Arlette Caes (sp.a) dat de gemeente een doortrekkersterrein op hetzelfde kruispunt verkiest. Wij betreuren dat dit niet is verteld aan de buurtbewoners.” (HSK)

Het Nieuwsblad Leuven-Hageland
18.12.2012
Steeds meer stemmen tegen zigeunerkamp in Herent
Herent Meer en meer inwoners van Herent zijn gekant tegen de komst van een zigeunerpark – het zogenaamde doortrekkersterrein op de hoek van de Mechelse- en de Tildonksesteenweg.

Het actiecomité Hier Niet, dat het vuur aan de lont stak, overhandigde in november al vierhonderd handtekeningen aan burgemeester Willy Kuijpers (WIJ). Alle gemeenteraadsleden kregen inmiddels een kopie van de tekst van de petitie. ‘Amper drie weken later is het aantal handtekeningen aangedikt tot meer dan duizend’, klinkt het bij het comité. ‘We overhandigen de petitie na Nieuwjaar aan de nieuwe burgemeester Marleen Schouteden (N-VA) en aan alle leden van de nieuwe gemeenteraad.’ Het actiecomité beticht het huidige bestuur ervan de plannen voor het zigeunerkamp bewust te hebben achtergehouden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. ‘Op 10 juli van dit jaar begon de Vlaamse Overheid, op een voorstel van het gemeentebestuur van Herent, een onderzoek naar de aanleg van het terrein. Dit was drie maanden voor de verkiezingen. De verkiezingsuitslag had er wel eens ander kunnen uitzien als de inwoners van Herent hadden geweten wat het gemeentebestuur bekokstoofde. Wij hopen dat het nieuwe bestuur afziet van de plannen’, klinkt het. (evb)