ABVV-secretaris Karel Gacoms sluit afschaffing uitsluitingsprocedure Vlaams Belang-kandidaten niet uit

“Ofwel passen we de statutaire bepalingen inzake de uitsluiting van Vlaams Belangers strikt toe, ofwel schaffen we ze af.” Dat zei Karel Gacoms, provinciaal-secretaris van de ABVV-metaalcentrale Vlaams-Brabant naar aanleiding van een protestactie van het Vlaams Belang en de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).

Een 40-tal leden van het Vlaams Belang en de VSV voerden dinsdag actie aan het ABVV-kantoor in Vilvoorde. Ze protesteerden tegen de uitspraken van Gacoms, die eind vorige maand in De Standaard eiste dat de uitsluiting van Vlaams Belang-kandidaten uit het ABVV diende te worden opgedreven. Kamerlid en Vilvoordenaar Filip De Man, die de actievoerders toesprak, hekelde de monopoliepositie van de drie traditionele vakbonden. “Laat ons niet vergeten dat de vakbonden overheidstaken toebedeeld kregen, zoals de uitbetaling van werkloosheidsgelden. Het is bijgevolg onaanvaardbaar dat zij willekeurig en discriminerend optreden ten aanzien van een bepaalde groep burgers omwille van hun politieke overtuiging. De uitspraken van Gacoms zijn de druppel die de emmer doet overlopen.”

Opmerkelijk feit: tijdens de actie kwam Gacoms naar buiten om de actievoerders te woord te staan. Hij verklaarde dat zijn uitspraken door De Standaard zouden verdraaid zijn: “Het enige wat ik wou beklemtonen is dat indien de procedure voor de uitsluiting van Vlaams Belangers niet in elke centrale toepast, men ze beter kan afschaffen,” aldus de ABVV-voorman.

Het Vlaams Belang wijst erop dat sinds de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 niet minder dan 77 kandidaten uit de vakbond werden gezet en hun sociale bescherming verloren. Het is bijzonder cynisch vast te stellen dat de rechten en vrijheden die onder meer het ABVV beweert te bepleiten in de feiten worden geschonden door de obsessieve discriminatie van Vlaams Belangers. Het Vlaams Belang eist dan ook de gelijkberechtiging van Vlaams Belangers op grond van hun burgerschap en de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving die uitsluiting op basis van politieke overtuiging verbiedt.

Meer info bij VSV-voorzitter Rob Verreycken: 0496.53.00.83

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Bijlage: foto van de actie in bijzijn van Karel Gacoms.

2013.07.09foto actie vsv.vb