Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 13/2/2014 lees ik dat de deputatie besliste om de heer Dirk Geldof te laten spreken op het “gelijkekansenuurtje” op 24/4.

Graag zou ik vernemen voor wie deze sessie bedoeld is en hoeveel ze gaat kosten.

Daarnaast wordt er ook een vorming voor het personeel gegeven over “interculturele communicatie”. Voor wie is deze bedoeld, wat is het opzet ervan?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 25.03.2014 i.v.m. ‘Gelijkekansenuurtje’ op 24.04.2014

Zowel het gelijkekansenuurtje met de lezing van Dirk Geldof over ‘Superdiversiteit’ als de vorming ‘Interculturele communicatie’ kaderen binnen het provinciaal inclusief diversiteit- en gelijkekansenbeleid met als doel het personeel te sensibiliseren en te vormen over gelijkekansenthema’s en kansengroepen, zodat zij dit kunnen integreren in hun regulier beleid.

Op het gelijkekansenuurtje worden ook externen uitgenodigd. De lezing van Dirk Geldof kost 150 euro en een treinticket heen en terug Antwerpen- Leuven.

De vorming ‘Interculturele communicatie’ is uitsluitend voor het personeel en wordt gegeven door een personeelslid. Dit brengt dus geen extra kosten met zich mee tenzij de broodjesmaaltijd voor de deelnemers (max. 15 personen).