Vraag van Jan Laeremans

Mijn plaatsbezoek aan het gebouw in Kessel-Lo (Gemeenteplein 5) leerde mij dat dit gebouw al een respectabele ouderdom heeft, maar tevens dat het bijzonder slecht geïsoleerd is.

Enkel glas bv, een enorme trapconstructie van onder tot boven die alle warmte in de winter naar boven stuurt, een plexiglas-koepel die in de zomer de temperatuur doet oplopen tot ver boven de 30 graden.

Graag zou ik de volgende vragen willen stellen:

1) Wanneer heeft de provincie dit gebouw verworven?
2) Hoe oud is het?
3) Is dat beschermd en zijn er daardoor bouwbeperkingen?
4) Wat zijn de plannen met dit gebouw voor de komende 4 jaar?
5) Kan ik de cijfers krijgen van de energie-onkosten de laatste zes jaar (elektriciteit, gas, mazout, …)
6) Zijn er normen waarbuiten het personeel niet mag werken (minimum- en maximumtemperatuur)?
7) Is er een energieprestatiecertificaat opgesteld en kan ik daar een kopie van krijgen?
8) Welke energiebesparende maatregelen werden er de laatste zes jaar genomen?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 21.05.2014 i.v.m. het gebouw op het Gemeenteplein 5 te Kessel-Lo

1) Het gebouw werd verworven in de jaren ’80.
2) Het bouwjaar is 1958.
3) Het gebouw is niet beschermd.
4) Het gebouw blijft zijn huidige functie behouden (kantoorruimte, domein, monumentenwacht)
5) Er is geen aparte teller die het verbruik van dat gebouw meet. Dat zit mee in de algemene kosten van het domein.
De gas- en elektriciteitskosten van de volledige site van 2006 t.e.m. 2013 zijn opgenomen in de bijlage 1. Het energieverbruik is over die periode met ongeveer 20% gedaald. Reden hiervoor is efficiëntere instelling/sturing/gedrag en de nieuwe stookplaats van het zwembad.
6) De algemene normen die gelden voor het ganse provinciepersoneel (welzijn op het werk)
7) Er kon enkel een EPC certificaat (bijlage 2) opgemaakt worden van de volledige site omdat er slechts één hoofdmeter elektriciteit aanwezig is.
8) Aangezien overwogen wordt om op langere termijn een andere bestemming te geven aan het gebouw (Gemeenteplein 5), is het niet aangewezen om nog te investeren in energiebesparende maatregelen. Er zijn wel maatregelen genomen wat betreft instelling/regeling van de stookplaats en gedrag (bv. thermostaten radiatoren, deuren/vensters).

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie

Foto 1:

img_0673

Foto 2:

img_0674