Woensdagavond stelden we de provincieraadslijsten voor de districten Halle en Vilvoorde aan Ringtv voor.
Vanzelfsprekend hebben we véél meer verteld dan de regionale omroep laat zien, maar we hebben toch een “statement” kunnen maken, dat is al heel wat beter dan zes jaar geleden toen er helemaal geen aandacht was!

Klik hier voor de perstekst en de bijna definitieve lijsten

rtv3

Vlaams beleid van provincie en Vlaamse regering: dweilen met de kraan open

emmer2012