Het Vlaams Belang is niet te spreken over de onverschilligheid waarmee gereageerd wordt op de scherpe provocatie van Olivier Maingain inzake de aanstelling van een zogeheten Vlaamse schepen in zijn gemeente. Het betrokken gemeenteraadslid, Xavier Liénart, is immers overduidelijk een “Flamand de service”. Weliswaar beschikt de man over een Nederlandstalige identiteitskaart, maar hij was kandidaat op de gemeenteraadslijst van FDF-voorzitter Maingain. Hij verklaarde dinsdag in La Capitale dat hij “evenveel gematigde Vlaming als gematigde Franstalige is”. Veel erger is dat de man de uitdrukkelijke bevoegdheid zal krijgen om zich actief in te laten met de ondersteuning van de Franstaligen in Zaventem. Ook alle middelen die Sint-Lambrechts-Woluwe zal krijgen als beloning voor de aanstelling van de “Vlaamse” schepen zullen aangewend worden om de verfransing van Zaventem te stimuleren.

Het gaat hier overduidelijk om een afwending van overheidsmiddelen voor onwettige doeleinden. Bij de totstandkoming van het fameuze Lombardakkoord in 2001 had toenmalig VLD-voorzitter De Gucht het systeem van financiële compensaties voor Vlaamse schepenen als pervers bestempeld. Vandaag blijkt ten overvloede hoe pervers en onterend dit systeem inderdaad wel is.

Voor het Vlaams Belang kan het niet dat de federale, de Vlaamse en de Brusselse regering werkloos blijven toekijken. Bart Laeremans zal Vice-Premier Vanackere van Begroting hierover ondervragen in de Senaat. De gelden voor deze bijzondere subsidie zijn immers voorzien in de federale begroting. Vanackere moet alles in het werk stellen om de oneigenlijke aanwending van deze middelen te voorkomen.
In het Brusselse parlement zal Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens Minister-President Charles Picqué ondervragen, die als voogdijminister moet waken over de correcte besteding van overheidsmiddelen door de Brusselse gemeentebesturen. Vlaams parlementslid Joris Van Hauthem zal minister Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse Rand, ondervragen over de juridische stappen die door de Vlaamse regering zullen worden gezet, zodat de aangekondigde bevoegdheidsoverschrijding door Sint-Lambrechts-Woluwe meteen ongedaan wordt gemaakt.

Bart Laeremans
Senator
0476 46 98 85

Dominiek Lootens
Brussels Parlementslid

Joris Van Hauthem
Vlaams Parlementslid