LENNIK

  • Het meerjarenplan voor Lennik voorziet vooral in groen, nieuwe parken, aankoop bossen, vergroenen van de dorpskernen, hernieuwbare energie. Veel zaken die aan de doorsnee Lennikenaar weinig of niet interesseren.
  • In het meerjarenplan heeft deze meerderheid ( Open VLD-CD&V – Groen ) één regeltje voorzien over het Vlaamse beleid dat ze zullen voeren. Niets dus voor een landelijke gemeente die praktisch tegen de taalgrens is gelegen.
  • Over migratie en asielbeleid wordt met geen woord gerept in het meerjarenplan. Beide zaken vormen een essentie in het toekomstig beleid van een gemeente, maar dit gaat voorbij aan deze meerderheid.
  • Zij organiseren liever ” burgerparticipatie ” en adviesraden worden afgeschaft. Geen raad meer van deskundigen maar in de plaats mogen ” gewone burgers ” hun advies formuleren naar het schepencollege. Deze vorm van veredeld communisme krijgt de voorkeur. Weer 6 jaar verloren dus. 

Filip Rooselaers, gemeenteraadslid / fractieleider

SINT-PIETERS-LEEUW

Goede zaak is de aankoop / renovatie van het de Virongebouw en de nieuwe sporthal. Ook positief zijn de investeringen in veiligheid (o.m. uitbreiding camerasysteem) en de verhoogde middelen in de strijd tegen sluikstorten. Spijtig zijn de verkeerde, dure en overbodige budgettaire beslissingen inzake de huidige slechte mobiliteit. Totaal nutteloos en zelfs contraproductief zijn alle middelen voor integratie van de zogenaamde nieuwkomers.

Eddy Longeval, gemeenteraadslid / fractieleider