Vanaf september: Terug naar onveilige schoolomgevingen

Meer betalen en minder krijgen, dat lijkt de nieuwe beleidslijn in Rotselaar te zijn. Alhoewel de Rotselaarse meerderheidspartijen de gemeentelijke opcentiemen flink lieten stijgen (uitdrukkelijk tegen de eigen kiesbeloftes in trouwens), wordt de dienstverlening in de gemeente stelselmatig afgebouwd.

Zo werd beslist om vanaf september niet meer te voorzien in het gratis netoverschrijdend schoolvervoer na de schooluren. In het verleden was dit schoolvervoer voor burgemeester Claes nochtans “een voorbeeld van de ingeslagen weg naar meer verkeersveiligheid en een betere mobiliteit” in de gemeente. Vlaams Belang kan niet anders dan vaststellen dat de Rotselaarse meerderheidspartijen (VD&V en Open VLD) nu blijkbaar de weg van verkeersveiligheid en betere mobiliteit verlaten. Vanaf september worden ouders die wat verder van de school af wonen dus helaas opnieuw verplicht om met hun wagens de schoolomgeving weer onveilig te maken.

Het argument dat het netoverschrijdend schoolvervoer een maat voor niets was, want dat het nauwelijks gebruikt werd, gaat absoluut niet op. De enige reden van de onderbezetting is het feit dat vanuit de gemeente nooit op ernstige wijze ruchtbaarheid werd gegeven aan het bestaan van dit gratis schoolvervoer. Slechts op de webstek van amper één van de zes basisscholen vind je als ouder deze info terug; en zelfs op de site van de gemeente zelf werd en wordt over het schoolvervoer in alle talen gezwegen.

Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang dat de gemeente zou terugkomen op deze beslissing. De Vlaams-nationale partij dringt er op aan dat het gratis netoverschrijdend schoolvervoer zou blijven behouden worden, én dat er vanuit de gemeente de nodige ruchtbaarheid aan zou worden gegeven, zodat de ouders eindelijk op de hoogte zouden worden gesteld van het bestaan er van.

Indien de meerderheidspartijen echter blijven volharden in de boosheid, is heel hun visie over mobiliteit en verkeersveilige schoolomgevingen op geen enkele manier meer ernstig te nemen.

Stijn Hiers
Persverantwoordelijke Vlaams Belang Rotselaar