Gisteren hield ik een tussenkomst in de provincieraad om te protesteren tegen de manier waarop de dienst ruimtelijke ordening, gedekt door de deputatie, omgaat met een deel van onze inwoners, die daardoor wellicht hun eigendom zullen verliezen.
We vinden het onbegrijpelijk dat een VLD-gedeputeerde het eigendomsrecht van deze mensen ondergeschikt acht aan het juiste planologisch kleurtje.
Weliswaar moet de definitieve keuze voor de cluster Eggelbroek (gelegen in Werchter) nog gemaakt worden door de Vlaamse Regering, maar het advies aan de Vlaamse administratie is duidelijk: die bewoners moeten daar weg!
In de persmededeling van de provincie (hieronder) wordt natuurlijk enkel ingezoomd op de positieve aspecten: aan 215 gezinnen wordt de mogelijkheid geboden om op hun huidige locatie te blijven. Maar volgens onze tellingen zouden er 370 families op de 602 moeten verhuizen, dus 60 %. Hoeveel doen dat vrijwillig? Welke schadevergoeding gaan zij krijgen van een overheid die geen centen meer heeft?

Document Eggelbroek (.PDF)