Onlangs kreeg de beruchte en extreem agressieve gangster Farid ‘le Fou’ Bahoummamad een schadevergoeding ten bedrage van 11.000 euro toegewezen wegens zogenaamde onmenselijke behandeling in de gevangenis. Behandeling die nochtans het resultaat was van zijn eigen gedrag.

Nu is bekend geraakt dat ook een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen een schadevergoeding toegewezen kreeg van 5000 euro omdat er nog steeds geen procedure is om een bepaald gevangenisregime aan te vechten. Pikant detail: deze schadevergoeding werd afgedwongen door Marc ‘meneer Onkelinx’ Uyttendaele. Hij en zijn cliënteel profiteren dus schaamteloos van het falen van de regering van zijn echtgenote.

Wij stellen ons ernstige vragen bij de morele aanvaardbaarheid van deze evolutie, waarbij vooral de allerzwaarste criminelen zich zomaar kunnen verrijken op grond van de afwezigheid van bepaalde wetgeving. Voor gevangenisdirecties en cipiers komen dergelijke vonnissen neer op een slag in het gezicht.

Het is zonder meer stuitend dat de federale regering niet in beroep is gegaan tegen deze beslissing. Hierdoor lijkt het wel of minister Turtelboom helemaal instemt met dit vonnis en de draagwijdte ervan. Daarmee opent ze de poort naar een eindeloze reeks gelijkaardige procedures. Mijnheer Onkelinx heeft trouwens al nieuwe procedures aangekondigd. Zo mogelijk nog pijnlijker is dat de hele samenleving zal opdraaien voor de kosten van deze absurde procedures, vermits de advocaten van dit soort gangsters doorgaans ‘pro deo’ optreden en zich dus door de staat laten betalen.

In naam van het klein beetje gerechtigheid durven we hopen dat deze schadevergoeding ten goede zal komen van de slachtoffers en met name de familie van Kitty Van Nieuwenhuysen, maar zelfs deze zekerheid is er niet.

Minister Turtelboom mag zich alvast fier op de borst kloppen: tijdens haar ambtsperiode hebben de criminelen definitief het pleit gewonnen van de slachtoffers. Na de Salduz- en de afkoopwet wordt nu, met de welwillende collaboratie van onbekwame en empathieloze rechters, de kers op de taart gezet: slachtoffers blijven in de kou staan, en veroordeelde zware criminelen strijken riante sommen op omdat het gevangenisregime of bepaalde detentiemaatregelen blijkbaar niet naar hun zin zijn.

Deze bedenkelijke evolutie is de voltooiing van het falend ministerschap van Turtelboom op het vlak van strafuitvoering. Zij heeft het vertroetelen van zware gangsters als het ware geïnstitutionaliseerd. Als signaal naar de criminelen kan dat tellen.

Bert Schoofs
Volksvertegenwoordiger

Bart Laeremans
Senator

Meer info: 0475-29 80 of 0476-46 98 85