Vlaams Belang vraagt zijn ontslag om goede naam van de stad niet verder in gevaar te brengen.

Open –VLD schepen Marc Decat werd schuldig bevonden aan manipulatie van een aanbesteding in verband met een communicatie-opdracht die hij aan een firma van bekenden deed toewijzen, tegen het advies van de eigen administratie in. De rechter noemde het gedrag laakbaar en getuigend van een gebrek aan normbesef. Hij handelde in eigen politiek belang. De veroordeelde schepen kreeg van de rechter echter opschorting van straf zodat zijn loopbaan als advocaat niet in gevaar komt. Hij zou eerder verklaard hebben dat hij in beroep zou gaan.

De huidige veroordeling op zich is voor het Vlaams Belang echter reden genoeg om het functioneren van de schepen in vraag te stellen. Het zou van politiek fatsoen getuigen mocht de schepen de eer aan zichzelf houden en zijn ontslag indienen. Als advocaat zou de schepen terughoudendheid moeten getoond hebben, hij is wel degelijk over de schreef gegaan en moet hier de politieke gevolgen van dragen! Voor het Vlaams Belang is dit geen persoonlijke kwestie maar moeten bestuurders steeds en in alle omstandigheden boven alle verdenking staan. Ze vertegenwoordigen immers alle inwoners van de gemeente. De veroordeling heeft tot gevolg dat de schepen niet meer in staat is op serene wijze zijn taak te vervullen en de bevolking te vertegenwoordigen.

Indien de schepen niet zelf ontslag neemt zal de Vlaams Belang fractie de meerderheid kleur doen bekennen en om het ontslag vragen op een volgende gemeenteraad. Desnoods willen we een oproep doen aan alle goedmenende gemeenteraadsleden om een speciale zitting hierover bijeen te roepen.

We hopen echter dat het niet zover moet komen en dat de schepen en de meerderheid hun verantwoordelijkheid nemen. De bal ligt nu in hun kamp!

Joris De Vriendt
Fractievoorzitter Vlaams Belang
0484 128 233