Scherpe tussenkomst van Marleen Fannes in de gemeenteraad van Kampenhout: ‘Burgemeester wil kasteelheer worden!’

In de pers verscheen dat oppositiepartijen NVA en Groen niet blij waren met het voorstel tot de aankoop van het Kasteel van Bellinghen als nieuw gemeentehuis.

In werkelijkheid was het de oppositiepartij Vlaams Belang Kampenhout die als eerste tijdens de gemeenteraad het woord nam en ook duidelijk haar standpunt gaf. Hieronder samengevat onze tussenkomst:

Weerom is er minachting van de raadsleden door alles eerst via de pers te lanceren en zelfs de stemming van de gemeenteraad niet af te wachten.

Wat de stemming straks betreft gaan we er van uit dat de raadsleden van de meerderheid weer opgelegd werd hoe ze moeten stemmen, zonder recht op een eigen mening, zeer democratisch.

Wat nu het voorstel zelf betreft:

Er wordt gesteld dat de huidige gemeentegebouwen “grote investeringen vergen om kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen”.

Dat geldt zeker voor het Kasteel van Bellinghen. Een geklasseerd, recent als gezinswoning gerestaureerd gebouw, aanpassen aan de huidige normen qua dienstverlening.

Zijn jullie trouwens zeker dat het kasteel verbouwd zal mogen worden?

Monumenten en Landschappen geven graag toestemming tot verbouwing van geklasseerde gebouwen maar niet als het om een net gerestaureerd pand gaat. Ingrijpende verbouwingswerken laten uitvoeren zoals het aanbrengen van een liftkoker, een personeelsrefter voorzien, een keuken verbouwen naar de noden van het personeel die duidelijk verschillen van die voor een gezin, een raadzaal, een collegezaal om nog maar te zwijgen van een onthaal, loketten, IT voorzieningen enz.…

Het schattingsverslag stelt € 2.000.000, dit is exact het bedrag waarvoor het een paar jaar geleden al eens te koop stond.

En hoe zit het met de door de eigenaar ontvangen subsidies? Zijn daar geen voorwaarden aan verbonden? Afspraken? Terugbetalen?

Gemeenteraadsleden krijgen blijkbaar ook minder informatie dan de pers. Daar stond immers al te lezen welke de visie was over de bestemming van het huidige gemeentehuis.

Recent werd voor veel geld de hele binnenkoer opnieuw aangelegd. Op mijn onlangs gestelde vraag over het incorporeren van de jaren geleden door de gemeente aangekochte ‘Cartonage’ kreeg ik het antwoord “daar is momenteel geen geld voor”..

Er werden onlangs ook twee stukken van aanpalende tuinen aangekocht voor de bouw van een personeelsrefter.

Duidelijk geen visie… of een verborgen agenda?????

En dan wil ik me tenslotte tot Schepen Devroe richten. Vorige legislatuur telkens zo boos omdat volgens haar de bevoegde commissies en raden te weinig geconsulteerd werden. Nu ze zelf deel uitmaakt van het bestuur blijkt ze dit totaal vergeten…

Waarom kwam dit voorstel niet eerst op de Financiële Commissie, op de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), op de Milieuraad of werd er niet gepraat met de Heemkundige kring?

Of waarom geen referendum organiseren voor de bevolking????

Om al deze redenen en meer zullen wij tegen dit voorstel stemmen.

Nog een bedenking nadien: Kampenhout ondertekende een charter om klimaatneutrale gemeente te worden, burgers die een nieuwbouwwoning zetten moeten aan zo veel normen voldoen en wat doet ons gemeentebestuur? Zij gaan een kasteel betrekken van zo’n 200 jaar oud. Dan mag het dak al wel vernieuwd en geïsoleerd zijn, dubbel glas voorzien, het blijft een oud gebouw met hoge plafonds, verwarmingskosten, enz.…

Laat dit aan een gezin dat het kan betalen maar niet aan een gemeente die nog steeds en diepe financiële put heeft. Een gemeentehuis bestaat niet meer, het moet een administratief centrum zijn dat aan alle huidig vigerende normen qua klimaatneutraliteit en technologie voldoet. Het Vlaams Belang heeft hieromtrent een duidelijke visie en die hoort niet thuis in een kasteel.

Kasteelheer Leaerts en zijn lakeien lijden aan grootheidswaanzin!

Marleen Fannes

Gemeenteraadslid

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...