Geachte Schepen,

Als bijlage (zie hoofding artikel, nvdr) voeg ik een foto genomen ter hoogte van het kruispunt Nijvelsesteenweg /E429.

Gelieve de betrokken handelaar aan te manen om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan deze flagrante inbreuken op de taalwetgeving en het Vlaams manifest.

U zal begrijpen dat buurtbewoners verontwaardigd zijn en deze Franstalige arrogantie allesbehalve kunnen smaken. Een louter schrijven zal wellicht onvoldoende effectief zijn.

Ik neem aan dat u als Schepen ook het nodige zal ondernemen om sanctionerend op te treden bij gebreke aan vrijwillige verwijdering binnen een zeer korte termijn.

Gelieve mij op de hoogte te houden van de maatregelen die u zal nemen alsmede van het resultaat van uw optreden.

Wij volgen dit verder nauwlettend op.

Ik dank u reeds bij voorbaat.

Mvg,

Dries Devillé, Raadslid