De “seniorenwerking Vlaams-Brabant” bezocht op 27.04.17 het Europees Parlement te Brussel. Het werd een leerrijk bezoek. De groep werd voor een informatieve vergadering door een EU ambtenaar ontvangen. Die herinnerde de deelnemers aan de samenstelling en werking van de EU en gaf een overzicht van de commissies. De historiek van het ontstaan van de parlementen te Straatsburg en Brussel werd belicht en er ontstond een open discussie over de noodzaak, het ongemak en de kostprijs om maandelijks voor enkele dagen te verhuizen.

Er werd menig kritische vraag gesteld. Dat voor de technische uitleg. Dan volgde een ontmoeting met onze gewezen Europese volksvertegenwoordiger Philip Claeys, die Gerolf Annemans verving. Dat werd het politieke luik van het bezoek. Er werd gesproken over de schandelijke manier waarop Viktor Orban de dag voordien door de EU-elite -Verhofstadt voorop- werd behandeld. De bemoeizucht, de politieke “correctheid”, de onmacht van de EU werd aangekaart. Er werd beklemtoond dat onze kritische houding t.o.v. het EU wangedrocht geen “anti-Europese” houding is. Integendeel, wij zijn voor Europa en de Europese cultuur die één is in zijn verscheidenheid en de bakermat van alle vooruitgang. Wij zijn voor de samenwerking van de Europese volkeren en naties maar niet op EU basis.

Dan ging het naar het halfrond waar de plenaire zittingen plaats hebben. Hier volgde een deskundige uitleg over de plaats van de fracties, de stemmingen, het taalgebruik en het werk van de tolken. Het bezoek werd afgesloten met een drink in een brasserie op het Luxemburgplein. Hier konden de deelnemers de toch wat speciale sfeer van de Leopoldswijk opsnuiven en kennis maken met de wereld van de “eurocraten”.