Afdeling Anderlecht had op 25.11.17 Filip Dewinter uitgenodigd om zijn boek “VERZET, verzetsgids tegen islamisering” te komen voorstellen. Dit ging gepaard met een “etentje”. “Diner” is een beter benaming want iedereen was enthousiast over de gastronomische kwaliteit van het eetmaal. De activiteit werd gehouden in een lokaal dat uitgebaat wordt door een Poolse dame, die onze ideeën steunt. Eén Europees front tegen de vijanden die onze Europese cultuur en waarden bedreigen, werd hier bewaarheid. In zijn gekende stijl en inspelend op de recente gebeurtenissen te Brussel, stelde Filip een verdere islamisering van onze maatschappij vast. Het Maghrebijns krapuul is baas op straat. Het regime is zelfs niet meer in staat de veiligheid en de eigendommen van de burgers te beschermen.

Jarenlang negeren van het probleem, bepampering, idealisering van de “allochtoon” hebben tot deze toestanden geleid. Terwijl Filip zijn toespraak hield richtten terroristen in spe voor een derde opeenvolgende maal zware vernielingen te Brussel aan  en werd politieman zwaar gewond. Betere illustratie van de waarschuwing die Filip uitsprak, was er niet…..

Zie hier enkele sfeerbeelden.