De seniorenwerking werd op nationaal vlak geherstructureerd wat de dynamiek ten goede kwam. De interactie tussen de afdelingen wordt bevorderd. Zo trok een delegatie senioren uit Vlaams-Brabant en Brussel naar Damme-Oostkerke voor het kerstdiner van afdeling “Brugge-Oostkust”. Speciale gast aldaar was volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin die het belang en de rol van de groter wordende groep senioren in de maatschappij beklemtoonde. Het menu met aperitief, garnaalkroketten, parelhoen in champagnesaus en gebak/koffie viel bij eenieder in de smaak. Daarna werd er tussen “Vlamingen” en “Brabanders” “verbroederd” en “verzusterd”, er werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe activiteiten besproken.

U kan hier enkele sfeerbeelden terugvinden.