Het ontbijtgesprek van afd. Kampenhout is intussen traditie geworden. Dit jaar had het op 30.04 plaats op een andere locatie. Het ontbijt bleef weliswaar hetzelfde: spek met eieren, door iedereen gesmaakt. Spreker was dit jaar Bart Claes, voorzitter van de VB-jongeren, verantwoordelijke voor de sociale media in de partij en lid van het partijbestuur. Bart maakte een haarscherpe analyse van de politieke toestand en stelde vast dat de politieke elites in gans Europa en daarbuiten meer en meer aan geloofwaardigheid inboeten. Zij willen de macht in kleine kring bewaren en regeren verder zonder kennis van of belangstelling voor de noden van het volk. Na de toespraak werd er nog nagekaart. Volgende activiteit van de afdeling is deelneming aan de jaarmarkt op 11.06 a.s..