Sfeerbeelden van de solidariteitswandeling “Uw job is lucht voor Brussel”

Er waren heel wat VB-ers aanwezig op de “solidariteitswandeling” die op 23.04.17 te Zaventem door VVB-TAK werd georganiseerd. Thema was: “Uw job is lucht voor Brussel”. De Vlamingen zijn de Brusselse chantage i.v.m. de geluidsnormen beu. Duizenden jobs staan op de helling; duizenden gezinnen leven in onzekerheid. Er zijn nu reeds firma’s die Zaventem hebben verlaten omwille van het onzeker klimaat dat door het politiek gekrakeel ontstaan is. De Brusselse partijen en excellenties behandelen het dossier met een ongeziene lichtzinnigheid. Nochtans zijn ook heel wat jobs van Brusselaars bedreigd. Het hele dossier rond de geluidsproblemen past in een strategie van de Franstaligen om een groot deel van de activiteit van Zaventem over te brengen naar Charleroi en Luik. Reeds jaren creëren zij een negatieve sfeer rond de grootste werkgever van Brabant.

De Brusselaars willen de baten van een luchthaven maar niet de lasten. Het waren nochtans zij die de term “BXL National” een paar jaar terug ingang deden vinden. Door de permanente discussies zouden de bestaande plannen om de luchthaven richting Vlaanderen uit te breiden, wel eens versneld kunnen worden uitgevoerd. Eventuele geluidshinder zou dan enkel door Vlaanderen gedragen worden. Hierdoor zouden gemeenten als Steenokkerzeel, Erps-Kwerps e.a. totaal onleefbaar worden. Het mooie Humelgem zou van de kaart verdwijnen…

Het is de taak van alle Vlaamse politici te vermijden dat Vlaams-Brabant een economisch rampgebied wordt. Niet wijken, de luchthaven moet blijven! Wij zullen met argusogen de houding van de Vlaamse regering -en meer specifiek die van haar N-VA ministers- volgen. Als die regering hetzelfde gebrek aan daadkracht tentoonspreidt als bij de discussie rond het Eurostadion te Grimbergen, ziet het er niet goed uit.

Hier kan u de toespraak van Bart De Valck terugvinden. En hier heel wat sfeerbeelden.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...