Het Sint-Maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Portugal, Hongarije en op het eiland Sint-Maarten. Zie de pagina van wikipedia.

En dus ook in Opwijk. Onze plaatselijke afdeling deelde meer dan 300 snoepzakjes uit op de markt en aan het station. Ziehier enkele beeldjes van de Zwarte Piet van dienst…