Op de afgelopen gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw werd beslist om het SAVE-charter te ondertekenen. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (vzw Ouders van Verongelukte Kinderen). Het punt werd ingediend door de Vlaams Belangfractie.

‘Het opzet is om een actief veiligheidsbeleid uit te schrijven, in het bijzonder voor jongeren en kinderen, door middel van een zevental concrete doelstellingen’ zegt gemeenteraadslid Eddy Longeval. ‘Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid’.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw is verheugd met deze beslissing, ‘een goede verkeersveiligheid, en in het bijzonder voor de jongsten onder ons, draagt bij bij een goede leefbaarheid van onze gemeente’ besluit Longeval.

HET AGENDAPUNT:

Toelichting:

Het SAVE-charter, Samen Actief voor een Veilig Verkeer, voor steden en gemeenten is een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Dit charter heeft als specifieke bedoeling steden en gemeenten aan te sporen een bijdrage te leveren aan de strijd voor meer verkeersveiligheid.

OVK omschrijft het charter als volgt (http://save.ovk.be): “Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen. Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid. Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.”

Meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen hebben intussen het SAVE-charter ondertekend en geven actief vorm aan een verkeersveilige mobiliteit. Onze gemeente behoort daar helaas tot op heden niet toe.

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het SAVE-charter Steden & Gemeenten te ondertekenen en actief te werken aan de SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.