Slecht wegdek in Halle, raadslid Gorgon stelt de juiste vragen!

Wie zich te voet, met de fiets, met de auto in Halle op de openbare weg begeeft kan niet anders dan merken dat de voetpaden en wegdek over het hele Halse grondgebied in zeer gebrekkelijke en soms gevaarlijke staat verkeren. Je kan letterlijk geen 100 meter afleggen in gelijk welk straat op Hals grondgebied zonder putten, bulten, barsten of scheuren te moeten ontwijken. Zoals gezegd, de voorbeelden zijn legio, ga maar eens wandelen of rijd eens rond. Indien gewenst zal ik u een paar locaties met fotos doorgeven. Deze situaties vloeien vanzelfsprekend voort uit het werfverkeer voor de grote bouwprojecten, de bruggen, enz; en ook door het frequente zware transport van “de” stakeholders. Tevens worden bij bouwen of verbouwen de voetpaden er rijweg meermaals opgebroken om nutsleidingen te plaatsen en dan slecht of ontoereikend hersteld.  

Uit ons sociaal dienstbetoon blijkt dat dit een punt is dat alle Halse burgers zeer zwaar op de maag ligt.    

Vandaar mijn volgende vragen:

– Komen in onze stad meldingen binnen van onveilige voetpaden/fietspaden/wegdek ?  Indien ja, om        hoeveel meldingen ging het in 2019 en 2020 en totnutoe 2021 ?

– Welke evolutie zit er in deze cijfers over een langere termijn ?

–  Is er een plan van aanpak wanneer dergelijke meldingen binnen komen ? Indien ja, graag een  overzicht van de gehanteerde aanpak. Indien nee, zal de schepencollege zo’n plan van aanpak opstellen ? Wanneer ?

 –  Hanteert onze stad een visie op het onderhoud van voetpaden/fietspaden/wegen of voert het  schepencollege een ad hoc beleid ?

  –  Kan de bestuursmeerderheid garanderen dat er niet bespaard zal worden op onderhoud van voetpaden/fietspaden/wegen, zelfs niet omwille van de negatieve impact van de corona-crisis op de inkomsten van onze stad ?

ANTWOORDEN

             Komen in onze stad meldingen binnen van onveilige voetpaden/fietspaden/wegdek ?  Indien ja, om hoeveel meldingen ging het in 2019 en 2020 en totnutoe 2021 ?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van meldingen, gemaakt door burgers, die leidde tot een opdracht voor werken aan voetpad, fietspad of rijweg.

De uitvoering kan gebeuren door 2 partijen. De aannemer lokaal onderhoud, aangesteld voor drie jaar, of door onze eigen stadsarbeiders wegenploeg.

Voor de opdracht uitgevoerd door de aannemer lokaal onderhoud zijn er geen gedetailleerd gegevens beschikbaar voor opsplitsing voetpad, fietspad en rijweg. Voor onze eigen uitvoeringsdienst zijn deze gegevens wel beschikbaar, zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Ter info: Aantal uitgevoerde werken voor fietspaden is beduidend lager in vergelijking met de rijweg en voetpaden. Een verklaring hiervoor is dat het fietspad vaak deel uitmaakt van de rijweg en dus mee vervat zit in deze cijfers.

•             Welke evolutie zit er in deze cijfers over een langere termijn ?

Voor de jaren 2019 en 2020 zien we dat de cijfers dezelfde grootteorde hebben.

Voor 2021 zou kunnen gesteld worden, gezien geringe doorlooptijd van 4 maanden, deze cijfers reeds aan de hoge kant liggen. Maar het is nog te vroeg om hieruit al resultaten te trekken. 

•             Is er een plan van aanpak wanneer dergelijke meldingen binnen komen ? Indien ja, graag een overzicht van de gehanteerde aanpak. Indien nee, zal de schepencollege zo’n plan van aanpak opstellen ? Wanneer ?

Meldingen door burgers, gemaakt via verschillende kanalen (webformulier, stadsapp, telefoon, mail), worden gecentraliseerd in een software-toepassing. Vanuit deze toepassing worden alle meldingen toegewezen aan de behandelaar bevoegd voor deze materie. De behandeling van dit type meldingen start vaak met een plaatsbezoek door een technische stadsmedewerker noodzakelijk voor opmaak advies. Uit dit advies vloeren de nodige stappen ifv afhandelen van de meldingen.

In de meeste gevallen leidden deze meldingen tot opmaak van een werkopdracht. Deze werkopdrachten wordt toegewezen aan Aannemer Lokaal onderhoud of onze eigen stadsdienst Wegenploeg.

•             Hanteert onze stad een visie op het onderhoud van voetpaden/fietspaden/wegen of voert het schepencollege een ad hoc beleid ?

Bovenstaande informatie gaat over werken opgemaakt naar aanleiding van meldingen van burgers.

Daarnaast is er ook een onderhoudsprogramma, genaamd structureel onderhoud, waarin werken aan voetpaden, fietspaden en rijweg zijn opgenomen. De locaties worden door dienst openbaar domein opgelijst ifv vaststelling op het openbaar domein en jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

•             Kan de bestuursmeerderheid garanderen dat er niet bespaard zal worden op onderhoud van voetpaden/fietspaden/wegen, zelfs niet omwille van de negatieve impact van de corona-crisis op de inkomsten van onze stad ?

In de meerjarenplanning zijn volgende budgetten voorzien:

– Lokaal onderhoud: (incl. wegmarkering)

     * 2020: 300.000 euro voorzien, tijdens het jaar opgetrokken en besteedt tot 608.000 euro

      * 2021: 600.000 euro voorzien

      * 2022 tem 2025: jaarlijks 300.000 euro voorzien

– Structureel onderhoud:

     * 2020: 400.000 euro voorzien, waarvan 222.000 euro besteedt. Overige middelen zijn overgedragen naar 2021, bovenop jaarlijks budget.

     * 2021 tem 2025: jaarlijks een investering van 600.000 euro voorzien.

De dienst openbare werken heeft tot op heden geen opdracht gekregen om besparingen voor deze werken te voorzien, de budgetten zijn voorzien.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...