De Vlaamse regering heeft overhaast een klimaatplan in elkaar gebokst om toch maar niet met lege handen te staan op de klimaatconferentie van Madrid. Een ergerlijk voorbeeld daarvan is de algemene snelheidsbeperking op de Ring rond Brussel tot 100 km per uur.

Iedereen die dagelijks de ring gebruikt, reageert hierop met hoongelach: de gemiddelde snelheid in de spits is lager dan 60 km/uur, vaak zelfs maar stapvoets. Daar heeft die maatregel dus geen enkel effect.

Wanneer kan men dan sneller dan 100 rijden? ’s Avonds en in het weekend, met wat geluk overdag ook buiten de spits. Uit een grondige studie van het verkeerscentrum uit 2015 blijkt dat er amper 8% van de ongevallen in 2012 en 2013 gebeurden bij een snelheid tussen 100 en 120 km/uur.

Goed voor het klimaat dan? De snelheidsverlaging zou voor amper 0,25% van de CO2-reductie zou zorgen. De hoge uitstoot is vooral het gevolg van de files, en daar wordt niets aan gedaan. Wie zich in de schaarse rustige momenten braaf aan 120 houdt, is de pineut van deze show- en pestmaatregel.

Vlaams Belang ziet het anders:

1) Maak eindelijk werk van de belofte om de ring te verbreden en het verkeer vlotter te laten verlopen;

2) Zorg voor digitale verkeersborden waarmee je de snelheid kunt sturen naargelang de omstandigheden.

Jan Laeremans Vlaams parlementslid
Klaas Slootmans Vlaams parlementslid