Soap rond aanpassing vluchtroutes Zaventem

Nadat federaal staatssecretaris Wathelet liet weten alsnog een aanpassing van de vluchtroutes vanop de luchthaven van Zaventem door te voeren , waarbij opnieuw de Noordrand de dupe wordt van een cynische electorale stunt van Wathelet, schieten de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA eindelijk in actie.

Het is niet de eerste keer dat ofwel het Brussels Gewest, ofwel de federale regering, pogingen onderneemt om inzake de vluchtroutes vanop Zaventem de Brusselse en Franstalige achterban op haar wenken te bedienen. Dat het Vlaamse hinterland, vooral de Noordrand, de klappen voor dat cliëntelisme mocht incasseren, speelde geen rol., onder het motto “Wij de lusten, de anderen de lasten”.

Het Vlaams Belang stelt vandaag met voldoening vast dat de Vlaamse regering eindelijk de stappen neemt die ze al jaren geleden had moeten nemen, namelijk het indienen van een belangenconflict. Vandaag kloppen CD&V, N-VA en sp.a zich op de borst: kijk eens hoe stoer we zijn. Het is een regelrechte komedie. Maar toen het Vlaams Belang de laatste vijf jaar bij elke incident de Vlaamse regering opriep om juridische actie te ondernemen om de Vlaamse belangen veilig te stellen , gaf die regering niet thuis. “Overleg”, was toen het codewoord.

CD&V, sp.a en N-VA hebben als luie pacha’s vijf jaar liggen slapen, en schieten nu plots – met de verkiezingen in het zicht – wakker.

Waar verkiezingen al niet nuttig voor zijn, ook al moet men daarvoor een stuk komedie van het betere soort opvoeren.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement