Proficiat aan onze politiediensten die er in samenwerking met de sociale inspectiediensten voor zorgden dat  een dossier tegen sociale fraudeurs werd geopend. Gevolg was dat de criminelen zopas tot zware straffen werden veroordeeld. De fraude betrof onrechtmatig ontvangen van werkloosheidsuitkeringen, illegaal verworven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en eenoudertoeslag op de kinderbijslag, fraude met de gezinssamenstelling en het domicilie adres. Klik hier voor het krantenartikel.

Wij weten al lang dat er een buitenlandse maffia bestaat die onze sociale voorzieningen fileert en uitpluist en toeslaat waar ze zwakke plekken kan ontdekken. Het is telkens het topje van de ijsberg dat men ontdekt en uitschakelt. Er zijn duizenden gevallen waar er van fraude met gezinssamenstelling sprake is. Vooral in de grootsteden en de omgeving er van. In grote appartementsgebouwen is er dikwijls een sterk verloop van (buitenlandse) huurders; in veel gevallen trekt men ook in bij derden, zonder in de gemeente gedomicilieerd te zijn. Dat creëert chaos: de wijkagenten -en dus de gemeente- hebben geen duidelijk zicht op de bewoners van de gemeente en hun sociale status. Dat is nochtans essentieel voor fraudebestrijding. Wij dringen al lang aan om de taak van wijkagenten te herwaarderen en te intensifiëren en hun werkgebied te verkleinen. Om meer efficiënte fraudebestrijding te realiseren is het ook nodig de effectieven en mogelijkheden van de “Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst” (SIOD) te versterken. De dienst maakt jaarlijks een strategisch en operationeel plan op maar de doelstellingen kunnen niet altijd gerealiseerd worden.

Het kan echt niet meer dat miljoenen euro die door onze  w e r k e n d e  bevolking zijn bijeengebracht en afgedragen om de nationale  s o l i d a r i t e i t  op te bouwen en te ondersteunen frauduleus afvloeien naar het buitenland. Zelfs bij het aantonen van fraude kunnen de bedragen daar meestal niet gerecupereerd worden. Uitzetting uit het land -na betaling van de boetes- lijkt geen overdreven maatregel voor onverbeterbare asociale elementen.