De aangekondigde herinrichting van de stationsbuurt in Huizingen blijft de gemoederen beroeren. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans agendeerde het dossier op de Beerselse gemeenteraad van afgelopen woensdag en had het daarbij over ‘de kroniek van een aangekondigd fiasco’.

Zoals eerder bericht heeft het gemeentebestuur van Beersel (Lijst Burgemeester, N-VA en Open VLD) plannen om de stationsbuurt in Huizingen te onderwerpen aan een serieuze make-over. Doel is de buurt ‘kwalitatief te herontwikkelen’ met meer aandacht voor groen en openbaar vervoer. Hiertoe moet een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgesteld dat intussen ‘Groen Blaffeturke’ gedoopt werd.

In de startnota van het plan wordt onder meer een Mobi-punt voorzien dat een betere aansluiting met het openbaar vervoer moet bewerkstelligen. Het Mobi-punt staat echter pal op het perceel van het gezin van de bewoners van Vaucampslaan 72 waardoor een onteigening het gevolg zou zijn. “Ik begrijp dat men eieren moet breken om een omelet te maken, maar dat men dat dan op een sociale manier doet. Indien het de bedoeling is om maatschappelijk draagvlak te creëren bij de lokale bevolking, is dat tot hiertoe allesbehalve een geslaagde operatie”, stelde Slootmans op de gemeenteraad.  

Ook de inplanting van 8 sociale duplexwoningen boven de kleuterschool kunnen op weinig bijval rekenen van de Vlaams Belanger. “Het boven mekaar combineren van een schoolomgeving met een woonomgeving is vragen om miserie. Voor de leerlingen is dat een aantasting van de schoolse sfeer en voor de bewoners een aanslag op hun woonkwaliteit. Dit is de kroniek van een aangekondigd fiasco. Een dergelijk concept kan alleen komen uit de hoofden van ingenieurs en deskundigen die ver afstaan van de realiteit en de verstedelijking bepleiten. Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur hierin meegaat.”

Slootmans roept de omwonenden alvast op om na de raadplegingsperiode – die tot 4 maart duurt – werk te maken van degelijk onderbouwde bezwaarschiften, wanneer het openbaar onderzoek aanvangt. “Het gezamenlijk en goed onderbouwd verzet tegen de multiculturele feestzaal in Huizingen heeft aangetoond dat samenwerking en buurtprotest wel degelijk hun vruchten afwerpen. Schouder aan schouder kan men ook dit onheil afwenden of op z’n minst grondig bijsturen.”

Klaas Slootmans