Het is lente en dus tijd om ramen en deuren op te gooien.​ We zijn ook alweer een jaartje wijzer. De Vlaamse Beweging heeft goed begrepen dat de communautaire ijstijd, die minstens tot 2019 zou duren, vooral Franstalig België in de kaart speelt. De Franstalige partijen gebruiken de ‘pax Belgica’ om hun mollenwerk in Brussel en Vlaams-Brabant verder te zetten. Zo versterken ze hun stellingen en anticiperen ze op de volgende communautaire clash. Zo bereiden ze het einde van België voor op hún voorwaarden.

Ja: ook de VVB wil liever geen communautair geharrewar meer. Het levert toch niets op waar de Vlamingen beter van worden, integendeel. Liever de korte pijn. En dus ja, wij willen óók het einde van België voorbereiden. Maar dat moet zó gebeuren, dat we ons door Franstalige kuiperijen niet met een kluitje het riet laten insturen. Omdat Vlaams-Brabant, maar ook Brussel, onvervreemdbaar deel uitmaken van het Vlaanderen van vandaag én morgen, willen we op 23 april verzamelen te Zaventem.

Want vergis je niet: dat de Brusselse Regering een lange neus maakt naar Vlaanderen over het vliegtuiglawaai wil gewoon de Vlaamse onmacht te kijk zetten in het eigen Vlaams-Brabant. Belangenconflict of niet. Parking C, de Brusselse Metropolitane Gemeenschap: het zijn allemaal vehikels waarmee de Franstalige politieke partijen Brussel en delen van Vlaams-Brabant willen losweken uit Vlaanderen. Als de Gewesten het niet kunnen oplossen, kunnen we al die vliegtuigproblemen maar net zo goed opnieuw federaal maken? Of niet?

Daarom: vensters en deuren opengooien betekent voor de Vlaamse Volksbeweging dat we willen betogen tégen de Vlaamse angst om de confrontatie aan te gaan. En tégen de Franstalige verrottingsstrategie, die erop gericht is Vlaanderen te chanteren met het verlies van duizenden jobs op en rond de luchthaven. We houden grote voorjaarsschoonmaak, waarbij we drogredenen en valse schaamte genadeloos wegschrobben en met veel goesting de confrontatie op het scherp van de snee opzoeken: er rolt vanuit Brussel een Franstalig offensief tegen Zaventem en dat willen we op voorhand de pas afsnijden. Met zwaar gezichtsverlies voor onze tegenstander. Want de aanval is de beste verdediging.

Afspraak zondag 23 april om 15u aan het station van Zaventem. Hier meer info.