Het Vlaams Belang neemt met ontzetting kennis van de vrijlating van de allochtone heethoofden die eergisteren drie agenten werkonbekwaam sloegen en gehele straten terroriseerden. Dat deze ‘jongeren’ dezelfde dag al werden vrijgelaten, was het gevolg van de beslissing van een Franstalige onderzoeksrechter van het Brussels parket. In een reactie verklaarde Vilvoords burgemeester Marc Van Asch (CD&V) dat “dit het bewijs is dat het gerechtelijk arrondissement al lang gesplitst had moeten zijn, zodat we met eigen magistraten een eigen lokaal veiligheidsbeleid zouden kunnen uitwerken”.

Dat Van Asch hierbij de bal volledig misslaat, maakt duidelijk hoe slecht die man en zijn partij de gevolgen inschatten van hun desastreuze akkoord over het gerechtelijk arrondissement BHV. Zo zullen bij de ontdubbeling (geen splitsing) Franstaligen in Halle-Vilvoorde nog steeds kunnen blijven kiezen voor de Franstalige procedure en aldus onder de hoedanigheid blijven vallen van een Franstalige – en vaak laksere – onderzoeksrechter.

Volksvertegenwoordiger en Vilvoords lijsttrekker Filip De Man: “Tegenwoordig mag je dus ongestraft drie agenten arbeidsongeschikt slaan,
molotovcocktails maken en auto’s kapotslaan om vervolgens ongestraft terug huiswaarts te keren. Dit is ronduit wraakroepend”. “Hadden Beke en De Croo naar ons geluisterd tijdens de regeringsonderhandelingen, zou deze situatie zich niet langer kunnen voordoen. Ze hebben zich echter laten rollen als koorknapen en daar betalen de inwoners van Halle-Vilvoorde een zware prijs voor.”

Joris Van Hauthem
Woordvoerder Vlaams Belang