Gemeenteraadslid AndrĂ© Gorgon: “Het was voorspeld dat het een sappige gemeenteraad zou worden gisteravond, en die voorspelling kwam uit. Tussen de meer “administratieve” agendapunen waren een paar hete hangijzers verstopt, die de oppositiepartijen niet zomaar lieten voorbijgaan. Bewogen debatten volgden, schepenen weerden zich als duivels in wijwater, uitleg werd gegeven en tegengesproken, paraplu’s werden opengetrokken …. Het summum van democratie was voor mij dat bij de stemming op een bepaald munt het resultaat 50/50 was. Ongehoord op de Halse gemeenteraad ! De voorzitter was even het noorden (en ook het zuiden) kwijt en smeekte de burgemeester om bijstand. Een gemeenteraadslid van de meerderheid redde hen uit de nood door te zeggen dat ze zich vergist had en eigenlijk voor wilde stemmen, waarop de voorzitter dit zo aanpaste en punt gepasseerd … Op mijn vraag of dit wel kon volgens de regels, na het afsluiten van de stemming zomaar effekes de uitslag aanpassen werd geantwoord dat dit normaal zo gedoogd wordt. Waarom moeten we dan nog stemmen op de gemeenteraad ? De jaknikkertjes hebben toch allemaal hun vingertje klaar op de knop en zeggen geen woord. Zitpenningen worden aan hen wel ook uitbetaald., hetzelfde bedrag als aan de oppositieleden die wel dossiers voorbereiden en amendementen indienen ….

De vergadering werd uiteindelijk gesloten om 23.40h. De schepenen waren (het) moe …

Te herbeluisteren via livestream …”