Na lang aandringen komt de Regering met 1,5 miljoen euro over de brug om het stalkingsalarm in het hele land te activeren. Deze broodnodige en evidente maatregel was nochtans geen wandeling in het park. Naar aanleiding van het hoge aantal vrouwenmoorden door (ex-)partners ijvert het Vlaams Belang al jaren voor krachtdadige, kordate wetgeving. Een op vijf vrouwen is het slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Jaarlijks worden er 40.000 aangiftes gedaan. 150 daarvan zijn geweldmisdrijven met een potentiële dodelijke afloop.


In 2019 werd een wetgevend initiatief over het stalkingsalarm door de meerderheid weggestemd, ook hoogdringende moties werden weggestemd,…

Als Vlaams Belang hopen we dat het tij nu eindelijk aan het keren is. Er is immers nog heel veel werk aan de winkel. Denk maar aan een anti-toenaderingsarmband die automatisch activeert wanneer de dader te dichtbij komt en de ordediensten verwittigt, huisverboden die veel vaker moeten uitgevoerd worden, Family Justice Centers die nog steeds niet actief zijn in sommige provincies, het noodnummer 1712 dat 24/24 beschikbaar moet zijn, vluchthuizen die gratis moeten zijn (kostprijs mama met twee kinderen à 2700 €/maand(!), aangiften van huiselijk geweld moeten voorrang krijgen op andere zaken, snelrecht moet toegepast worden, zodat de slachtoffers sneller en efficiënter beschermd kunnen worden, zware bestraffing voor de daders en bij dodelijk partnergeweld een levenslange veroordeling dienen de basis te worden, de nadruk moet gelegd worden op zowel preventie als daderopvolging na de feiten, een systeem dient ingevoerd te worden waarbij personen worden gewaarschuwd dat hun partner een gewelddadig verleden heeft ten aanzien van hun ex-partner, bezoekrecht aan kinderen dient afgenomen te worden na intrafamiliaal geweld, bemiddeling dient uitgesloten te worden in geval van intrafamiliaal geweld. De goede voorbeelden (Frankrijk, Spanje, Quebec, Verenigd Koninkrijk) bestaan, nu enkel nog implementatie in onze wetgeving waar wij als Vlaams Belang zullen blijven op toezien en ijveren.

Katleen BURY
Federaal Volksvertegenwoordiger
Lid van de Commissie Justitie
Ondervoorzitter Commissie Grondwet