Vraag van Mireille Buyse

Betreft: uw vraag van 19.02.2014 i.v.m. het doortrekkersterrein in Huizingen

1. Hoever staat het met het stappenplan dat in overleg zou gebeuren met de gemeenten, politiezone en de dienst van de provinciegouverneur?
Is dat intussen klaar? Kan ik daar een exemplaar van inkijken? Zo neen, waarom niet?

Voor gemeentebesturen en politiezones is er een handleiding in opmaak voor het opvolgen van de pleisterplaatsen. Deze handleiding wordt in de komende weken aan alle gemeentebesturen en politiezones bezorgd. Indien gewenst kunt u deze daarna opvragen bij de provinciale diensten.

2. Pleisterplaatsen vullen doortrekkersterreinen aan bij gebrek aan plaats.
Kan ik een lijst met adres krijgen met de pleisterplaatsen in Vlaams-Brabant?
Is daar dan:
– toezicht?
– sanitaire voorzieningen?
– vuilbakken?
– en hoe lang mag men DAAR dan staan?

Een pleisterplaats is geen vaste locatie maar een plaats (weide, doodlopende straat, parking enz.) waar bij gelegenheid woonwagenbewoners tijdelijk kunnen staan. Er bestaat geen vastgelegde lijst van pleisterplaatsen in onze provincie. De lokale besturen zijn zelf verantwoordelijk voor het opvangen van een groep woonwagenbewoners en het garanderen van de rust, veiligheid en gezondheid. De provinciale diensten van de provinciegouverneur begeleiden en ondersteunen de lokale besturen hierin.

3. Waarom hangt er geen camera tov sluikstorters/veiligheid aan het terrein zelf?
Als het over het doortrekkersterrein te Huizingen gaat kunnen we stellen bij de voorlopige inrichting van het terrein in 2005 geen camera’s werden geplaatst. Bij de definitieve inrichting in 2015 zijn er camera’s voorzien.

4. De woonwagencommissie verzamelt om de twee jaar ‘kennis’ van de woonwagenbewoners.
– Mag ik weten welke kennis er intussen is verzameld?
– Komen daar dan nieuwe elementen bij om de 2 jaar?
– Welke burgemeesters uit welke gemeente zitten in deze commissie?
– Wanneer vond de laatste vergadering plaats en/of is de volgende voorzien?
– Zijn de verslagen hierover toegankelijk op de deelsite voor de provincieraadsleden?

De opvolging van de situatie van woonwagenbewoners in de provincie is een voortdurend proces. Mogelijke aandachtspunten zijn in welke mate woonwagenbewoners rondtrekken en in welke mate
er nood is aan standplaatsen. Jaarlijks wordt ook het jaarverslag van het doortrekkersterrein in Huizingen gepresenteerd op de provinciale woonwagencommissie.
Vanuit de lokale besturen zijn er vertegenwoordigers van het beleid (burgemeester of schepenen) en/of vertegenwoordigers van het ambtelijk niveau lid van de provinciale woonwagencommissie. Volgende gemeenten maken deel uit van deze woonwagencommissie: Aarschot, Asse, Bertem, Diest, Halle, Herent, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Tienen, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde.
De laatste woonwagencommissie vond plaats op 04.12.2013. De volgende is gepland voor 19.03.2014. Het verslag van de provinciale woonwagencommissie kunt u terugvinden op de deelsite.