‘Het gemeentebestuur van Kampenhout verzet zich tegen de plannen van de Federale Politie om er voorgoed een slipschool te vestigen in natuurgebied het Hellebos. De gemeente wil dat het stuk grond opnieuw volwaardig natuurgebied wordt.’ is de inleiding van een VRT-nieuwartikel dat u hier kan verder lezen.

De tussenkomst van Vlaams Belanggemeenteraadslid Marleen Fannes op de afgelopen gemeenteraad van Kampenhout kan u hieronder lezen.

Wij hadden graag een bijkomende mening gegeven betreffende heel deze zaak rond het Hellebos en de slipschool.

Afgaande op discussies die ik lees op Whatsappgroepen of Facebookgroepen denken wij dat het gemeentebestuur beter moet communiceren met de bevolking.

We lezen pro’s en contra’s Hellebos/slipschool. Misschien mag ik even ter verduidelijking aan beide partijen kort de geschiedenis van deze site schetsen.

In de jaren 1958-59 werd er midden in het Hellebos, dat trouwens een zeer oud bos is, door het leger een munitiedepot gebouwd.

Dit gebeurde dus vóór de wet op Ruimtelijke Ordening van 1962 en behoefde dus geen bouwvergunning.

Waarom midden in natuurgebied? Wegens afscherming en geheimhouding van wapenopslag. Logisch en niemand had er last van.

In 1992 werd dit depot verkocht aan de Regie der Gebouwen en vanaf 1996 werd het door de toenmalige Rijkswacht gebruikt als slipschool, mét vergunning.

In 2016 verliep deze vergunning en werd niet meer verlengd. Vergetelheid? Wie zal het zeggen.

Gevolg hiervan is dat er nu geen verlenging kan aangevraagd worden maar dat er een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning moet komen.

Intussen werden er al talrijke bomen gekapt zonder vergunning. Vergetelheid? Wie zal het zeggen.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie.

Vlaanderen heeft in tegenstelling tot 1958 steeds minder natuur en de waardevolle natuurgebieden die we hebben moeten we koesteren.

Op huidige locatie midden in het oude Hellebos, dat er trouwens eerst was, een omgevingsvergunning afleveren zou dan ook wraakroepend zijn.

We horen ook wel zeggen “wie heeft er last van?”. Wel, de natuur. Het is niet omdat je van iets geen last hebt dat het oké is.

Volgens het Vlaams Belang zou de Majoor Housiau kazerne van Peutie een betere locatie zijn en met name haar lege troosteloze parkings en garages. Gelegen langsheen een autoweg en in het zicht van iedereen. Zodoende zien de mensen dat de politie wel degelijk iets doet.