Op 22.05.22 kwamen een 18-tal personen samen in zaal “Groenveld” te Leuven met de bedoeling een afdeling van het “Seniorenforum Leuven (stad)” op te richten. Het werd een geslaagde startvergadering. Leuvens VB voorzitter Bart De Geeter leidde nationaal voorzitster Hilde De Lobel in. Deze legde de bedoeling van het Seniorenforum uit. Een vereniging die in haar aanbod een evenwicht nastreeft  tussen culturele en ontspanningactiviteiten maar vooral ook een “belangenvereniging” is. En dat die belangen van de senioren moeten verdedigd worden bleek o.a. bij het uitbreken van de coronacrisis toen de senioren in de “woon-en zorgcentra” schandelijk behandeld werden en velen een eenzame dood stierven. Hilde haalde ook aan hoe wij als vlaams-nationale organisatie deskundig en op volstrekt ondemocratische wijze uit de “Vlaamse Ouderenraad” geweerd worden. De provinciale SF voorzitter had het dan over de structuur van het SF en belichtte enkele activiteiten (o.a. Straatsburgreis) die op til zijn. Jean Holemans wordt de eerste voorzitter van “SF Leuven”. In een korte toespraak belichtte hij zijn intenties. Daarna was het aan de aanwezigen om vragen te stellen, opmerkingen te maken, voorstellen te doen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.  Leuvens gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts was de ganse tijd aanwezig. De namiddag werd afgesloten met koffie en taart en er werd nog duchtig nagepraat.