Uitgerekend op 11 juli, op onze Vlaamse feestdag hebben we moeten meemaken dat de Vlaamse minister-president in een officiële toespraak komt verklaren dat het gerechtelijk arrondissement BHV is gesplitst. Zelden heeft de leugen zo openlijk kunnen triomferen in de Wetstraat, omdat zo weinig mensen weten en beseffen wat hier vandaag wordt goedgekeurd.

Het unitaire arrondissement BHV wordt hier vandaag gebetonneerd in de Grondwet, met inbegrip van nieuwe francofone voorrechten in Brussel en Vlaams-Brabant. Met een veel grotere macht voor de Francofone magistraten in Vlaams-Brabant dan vandaag.

Dinsdag hebben we hier meegemaakt dat de voorzitter van CD&V, de hopeloos onervaren onderhandelaar van dit desastreuse akkoord, in dit halfrond kwam vertellen dat de hervorming die hier wordt doorgevoerd, neerkomt op de splitsing die door zijn partijgenoot Vandenberghe werd voorgesteld. Vandenberghe had voorgesteld dat de Franstalige rechtbank bevoegd zou zijn voor Brussel-19, zoals dat vandaag geldt voor de Franstalige kamers. Wat u hier voorlegt breidt de bevoegdheid van de Franstalige rechters uit over heel Halle-Vilvoorde. U realiseert hier de ontdubbeling, de dédoublement volgens het model-Maingain. Waarbij de voorzitter van de Franstalige rechtbank zelfs bevoegdheden krijgt over alle Vlaamse vrederechters. Dat is wat u hier aanricht. Met zeer verregaande gevolgen voor Vlaams-Brabant, want de verfransing van onze streek, van de Vlaamse gerechtskantons rond Brussel wordt hiermee aangewakkerd in plaats van afgeremd.

En alsof dit nog niet erg genoeg is, wordt hierbij een krankzinnige maatstaf gehanteerd, waarbij de nieuwe Franstalige rechtbank VIER keer groter wordt dan de Nederlandstalige, terwijl de Franstalige magistraten vandaag maximaal TWEE keer talrijker zijn dan de Nederlandstalige, wat trouwens overeenstemt met het huidig werkvolume. De uitbreiding van de Franstalige kaders gebeurt dus ten koste van de Nederlandstaligen, die massaal in uitdoving worden gezet. Een leger van 276 Franstalige magistraten en bedienden komt erbij, genoeg voor een nieuwe rechtbank, terwijl 221 Nederlandstaligen het genoegen krijgen om te mogen uitdoven. Allemaal op grond van een wild nachtelijk akkoord, gebaseerd op valse cijfers, met volkomen onbeslagen Vlaamse onderhandelaars, die zich lieten platwalsen door Onkelinx, Milquet en Michel en niet de moed hadden hun onvoorstelbaar geklungel nadien recht te trekken.
Het blijft voor mij onvoorstelbaar en stuitend onrechtvaardig dat een verhouding 20/80, die aanvaardbaar zou kunnen zijn voor Brussel-19, plots, en stoemelings, de norm wordt voor héél Brussel-Halle-Vilvoorde. En dat het voor de Vlamingen misschien een beetje meer mag zijn, als dat tijdig zou blijken uit een onzekere werklastmeting, waarvan nu al vast staat dat ze gemanipuleerd zal worden.

En als kers op de taart wordt de discriminatie, de suprematie van de francofonie in dit land ingebakken in de wet. Voor het eerst. Het gaat om een ongezien precedent. De procureur en de auditeur zullen in onze hoofdstad, in het belangrijkste parket van het land, voortaan altijd Franstaligen zijn en hun ondergeschikte adjunct altijd Nederlandstaligen. Il faut le faire. Stel u voor, stel u echt eens voor dat het omgekeerd zou zijn.

Mijnheer Beke, mijnheer De Croo, mijnheer Anciaux, ik wou dat ik kon zeggen: vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar u weet het wél. U weet verdorie zéér goed wat u hier aan het aanrichten bent. Er komt een dag waarop u zich voor zoveel onrecht en lafheid zal moeten verantwoorden.

Bart Laeremans
Senator