Onze Vlaams Belangfractie in Scherpenheuvel-Zichem bezorgde aan het gemeentebestuur een resem officiële schriftelijke vragen. Dit met de bedoeling om een algemeen zicht te krijgen op vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen enz… in de bekende bedevaartstad. In afwachting van het deskundig antwoord kan u hieronder alvast een overzicht van de vraagstelling.

Uiteraard krijgt dit navolging in alle andere gemeenten van Vlaams-Brabant

Geachte dames en heren, leden van het College,

Ondertussen bent u hard aan het werk voor het financieel meerjarenplan. Maar ook wij als gemeenteraadsleden van de oppositie willen weten waar het de komende jaren met onze stad naartoe gaat.

Sommige factoren zijn bekend en gekend. Andere zijn nieuw. Een nieuw element in onze gemeenten was de vestiging van een opvangcentrum van FEDASIL in onze gemeente.

De vestiging van het asielcentrum in het Peeterskasteel is een externe factor waar we als gemeente weinig greep op hebben, maar die wel heel wat gevolgen heeft of zou kunnen hebben op verschillende vlakken. Om een  beter zicht te krijgen welke de impact is van het asielcentrum van Fedasil, uitgebaat door Caritas, op onze stad, onze diensten en de bevolking, had ik graag antwoorden op een reeks vragen:

 • Sinds 19.11.2015 tot heden: het aantal personen ingeschreven op het adres Rozenstraat 17?
 • Sinds 19.11.2015 tot heden, per maand, het aantal personen (M/V), hun leeftijd en hun nationaliteit?
 • De gemiddelde verblijfsduur van de ingeschrevenen op Rozenstraat 17?
 • Hoeveel mensen worden na het toekennen van een statuut ingeschreven op een ander adres in de gemeente? Hoeveel van hen wonen na 1 of 3 jaar nog in onze gemeente?
 • Hoeveel mensen zijn via gezinshereniging met een erkend vluchteling of subsidiair beschermde, in onze gemeente in onze gemeente komen wonen?
 • Hoeveel vluchtelingen of beschermden die als asielzoekende geen opvang in onze gemeente hebben gehad, zijn de afgelopen vijf jaar in onze gemeente ingeschreven. Wat is het huidig aantal? (Man, vrouw, leeftijd, nationaliteit)
 • Zoeken diensten van gemeente of OCMW actief naar woningen voor deze mensen? Binnen en of buiten de gemeente? Wat zijn de procedures?
 • Hoeveel huurwaarborgen betaalt het OCMW voor deze categorie nieuwe inwoners? Wat is het bedrag per jaar en over hoeveel gezinnen gaat het? Is er een terugbetalingsregeling voorzien? Zijn er eventueel wanbetalers?
 • In hoeveel vluchtelingendossiers betaalt het OCMW een huursubsidie? Wat is het bedrag per jaar?
 • Hoeveel installatiepremies heeft het OCMW voor deze mensen uitbetaald? Wat is het gemiddelde bedrag daarvan? Is er een terugbetalingsregeling voorzien?
 • Wat is het aantal van deze mensen die een leefloon hebben gekregen via het OCMW? Hoeveel % van de leefloners gaat na een tijd aan het werk? Zijn dat deeltijdse jobs? Voltijdse? Hoeveel gezinnen zijn na leefloon te hebben ontvangen, financieel op eigen benen gaan staan via een eigen inkomen?
 • Wordt er gecontroleerd of erkende vluchtelingen met een leefloon niet op vakantie gaan in het land van herkomst?
 • Wat is het bedrag dat OCMW/gemeente uitgeeft aan eventuele busabonnementen, terugbetaling sportkledij, andere tussenkomsten voor vrijetijdsbesteding en dergelijke aan deze mensen en of hun kinderen? Per jaar sinds 2015 tot op heden.
 • Welke uitgaven van het OCMW kunnen gerecupereerd worden van de hogere overheid? Voor welk bedrag draait het OCMW en de stad zelf op?
 • Welke diensten verleent OCMW of gemeente nog aan erkende vluchtelingen die in de gemeente wonen? Worden er bvb maaltijden bezorgd? Aan welke voorwaarden?
 • Van de erkende vluchtelingen of beschermden, worden medische zorgen terugbetaald? Onder welke voorwaarden? Wat is het eventuele bedrag, evoluerend over de afgelopen vijf jaar?
 • Hoeveel personeelsleden houden zich bezig met de opvolging van de erkende vluchtelingen en hun gezinnen ivm leefloon en andere vergoedingen, advies enzv. Kan men inschatten welk deel van hun tijd zij daar aan besteden?
 • Wat is het aantal geboorten in gezinnen van vluchtelingen of beschermden die in onze gemeente zijn ingeschreven. Hoeveel geboorten hebben er plaatsgevonden bij asielzoekenden?
 • Hoeveel leerplichtige kinderen woonden er sinds 19.11.2015 tot heden in het asielcentrum. Graag een overzicht per trimester of per schooljaar. Hoeveel leerplichtige kinderen uit gezinnen met een erkend statuut wonen er in onze gemeente. Hoeveel kinderen met het statuut van vluchteling of beschermde zijn ingeschreven in een stedelijke basisschool?
 • Zijn er onder deze leerlingen meisjes die een islamitische hoofdbedekking dragen?
 • Hoeveel kinderen in het stedelijk onderwijs volgen islamitische godsdienst? Hoeveel van hen hebben een achtergrond als vluchteling? Hoe is de evolutie de afgelopen vijf jaar, graag overzicht per jaar. Hoeveel leerkrachten islamitische godsdienst zijn actief in onze stedelijke scholen?
 • Het plaatselijk asielcentrum wil zich naar verluidt toeleggen op asielzoekers met een grotere hulpbehoevendheid. Heeft dit of voorziet men implicaties op de inspanningen van lokale diensten?
 • Er zijn specifieke normen voor opvang van hulpbehoevenden zoals minimale oppervlakte kamers, aangepast sanitair, toegankelijkheid, professioneel toezicht,… Zijn deze zaken in orde en zijn er aanpassingen gedaan aan de infrastructuur? Zijn de noodzakelijke voorzieningen gecontroleerd door de bevoegde instanties? Hoeveel hulpbehoevenden hebben er reeds verbleven en verblijven er momenteel? Wat is de specifieke hulpbehoevendheid van de mensen in de opvang?
 • Waar van toepassing graag ook dezelfde gegevens voor het LOI.

Bij voorbaat dank voor uw uitgebreide antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Joris De Vriendt, Fractievoorzitter Vlaams Belang in de Raad.