De kerstperiode is terug aangebroken, voor veel mensen een feestelijke periode. Gezellig met familie en vrienden bij de warme haard het buikje rond eten. Maar terwijl buiten de witte sneeuwvlokjes neerdwarrelen zien veel van onze eigen mensen zwarte sneeuw. Vlamingen die in armoede leven kunnen soms geen uitgebreide maaltijd veroorloven met familie en vrienden. Daarom organiseren wij met Voorpost, en dit al 40 jaar, een kerstpakkettenactie. Tijdens de eindejaarsperiode bezorgen wij bijna 300 kerstpakketten die gevuld zijn met voedsel om Vlamingen in nood toch nog een beetje feestvreugde te bezorgen. Want armoede bestaat ook bij ons!

Inmiddels wordt in Vlaanderen 1 op 8 kinderen in armoede geboren. Vorig jaar was dit 12% van de Vlaamse kinderen, in 2009 was dit nog maar 8%. De overheid slaagt er, ondanks hun beloftes en mooie woorden, niet in om ook maar één doelstelling van het armoedebeleid waar te maken. Gezien het immigratiebeleid die de overheid voert zal dit in de toekomst uiteraard niet veranderen. Want het mag een vaststaand feit zijn dat de stijging van de armoedecijfers vooral het gevolg is van de armoede die massaal via immigratie wordt ingevoerd. De stijging van de armoedecijfers in Vlaanderen zijn dus te nuanceren, want men spreekt over Vlaamse kinderen maar in die cijfers zijn ook de asielzoekers-, Roma- en allochtonengezinnen inbegrepen.

Het gul asielbeleid van staatssecretaris Theo Francken kost de belastingbetaler 1,47 miljard euro. Dit blijkt uit de meerjarenbegroting die belgië heeft ingediend bij Europa (De Tijd 04.10.2016). Bovendien waarschuwen experts dat ons pensioenstelsel op instorten staat (HLN 05.10.2016). Maar de grenzen blijven wagenwijd openstaan met alle rampzalige gevolgen van dien. Het sluiten van de grenzen is daarom meer dan nodig, en dit om sociale redenen. De armoede in Vlaanderen stijgt zo alarmerend dat alles op alles moet worden gezet om die kinderarmoede hier te bestrijden. Stop de armoede-import en bestrijdt nu eindelijk eens de armoede in eigen huis!

Steun daarom het solidariteitsproject van Voorpost, namelijk Huizen van Vlaamse Solidariteit.
Met Huizen van Vlaamse Solidariteit trachten wij een volwaardig alternatief te bieden om mensen van het eigen volk die in nood verkeren te helpen op de best mogelijke manier dat onze vrijwilligers kunnen.

Zo ondernemen wij continu tal van acties zoals:

  • Het bedelen van honderden kerstpakketten aan Vlamingen in financiële nood tijdens de eindejaarsperiode. De noodhulp gaat in de eerste plaats nog altijd naar slachtoffers van de repressie. Verder naar families en personen uit de Vlaamse beweging en tenslotte naar Vlamingen in materiële nood in de volksbuurten van onze steden.
  • Het ondersteunen van Vlaamse verenigingen die getroffen worden door onheil zoals brand- en waterschade, politiek vandalisme enz.
  • Ondersteunen van Vlaamse families (actief in de Vlaamse beweging) die in financiële moeilijkheden komen wegens bv. operaties of andere problemen die zware financiële gevolgen hebben voor het betrokken noodlijdende gezin.
  • Het betalen van boetes, gerecht- en advocaatkosten van Voorpostmilitanten die veroordeeld werden omwille van verantwoorde politieke acties.
  • Tenslotte beschikt Huizen van Vlaamse Solidariteit over hulpploegen (S.O.S. ploegen) die dadelijk hulp bieden wanneer nationalisten in problemen komen door bv. overstromingen, brand, enz.

Laat solidariteit onder Vlamingen geen ijdel woord zijn. Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit en bied samen met ons hulp aan het eigen volk!

Om onze solidariteitsactie tot een succes te brengen hopen we op voldoende financiële steun. Wenst u deze actie te ondersteunen?
Dit kan door uw financiële bijdrage te storten op het rekeningnummer :
BE56 9792 3976 3288
BIC: ARSPBE22
Ten name van Huizen van Vlaamse Solidariteit

Wees gerust, bij ons blijft er geen geld kleven aan tal van nevenorganisaties of een teveel aan betaald personeel. Dit initiatief steunt VOLLEDIG op vrijwilligerswerk, iedere cent die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar Vlamingen in nood.

Wenst u mee te werken aan onze solidariteitsactie of kent u Vlamingen, Vlaamse families, actief (geweest) in de Vlaamse beweging die in financiële nood zitten? Laat het ons weten! Meer info op de webstek van Voorpost.