Studies van Kind en Gezin e.a. bevestigen de voortschrijdende en zware verfransingsgraad van Zaventem. Dat is niets nieuws. Eén element is de toenemende verfransing van het straatbeeld. Schoolvoorbeeld is de stationsbuurt. Daar heeft het horecabedrijf Panarea zopas een paneel aangebracht (zie bijgevoegde foto’s) waarop een tweetalige tekst met overwicht van het Frans. Het Nederlands wordt verdrongen tot 2de taal. Ook een aantal belendende zaken hebben voor tweetaligheid gekozen.

Dergelijke verfransing van het straatbeeld wekt bij de bezoeker van of inwijkeling in Zaventem de indruk dat de gemeente een tweetalig taalregime heeft en in feite tot het Brussels gewest behoort. Het spoort ze niet aan het Nederlands te hanteren: “alles is hier toch tweetalig”. Dit is natuurlijk de vervulling van de wensdroom van de Zaventemse Franstaligen en hun inspirator-peetvader uit buurgemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, FDF-er Olivier Maingain.

Het Vlaams Belang beklemtoont de Vlaamse identiteit van Zaventem en zal deze onvoorwaardelijk verdedigen. In een tijd van globalisering blijven wij eigen taal, waarden en cultuur belangrijk vinden en verdedigen. De toe te juichen talenkennis van de Vlaming mag niet leiden tot een cultureel masochisme, tot een misplaatst altruïsme dat wegcijfering van de eigenheid inhoudt.

De verdienstelijke en door een schepen geleide campagne tegen de verfransing van het straatbeeld heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Het Vlaams Belang zal zijn actie ter zake in de komende maanden verscherpen. Overreding zal ons voornaamste wapen zijn, maar het nut van acties te velde door actiegroepen zullen we niet in twijfel trekken.

Contact:
Ludo Monballiu, partijraadslid (02/721.22.54 – ludo.monballiu@telenet.be)
Eddy Longeval, provinciaal coördinator (02/582.91.75 – eddy.longeval@vlaamsbelang.org)

Foto’s:

Foto 4

Foto 6