De weigering van het Franstalig schepencollege om op 2 september een startplaats te organiseren in de bakermat van De Gordel, Sint-Genesius Rode maakt duidelijk dat er van communautaire vrede in dit land nog lang geen sprake is. Een Vlaamse gezinshappening mag niet plaatsvinden in een door Franstaligen gedomineerde, Vlaamse gemeente. Symbolischer kan het niet in België.

FDF-gemeentebestuur

Gezien de onverantwoorde houding van het door het FDF gedomineerde gemeentebestuur, vraagt fractievoorzitter Joris Van Hauthem aan bevoegd minister Bourgeois (N-VA) om niet langer langs de zijlijn te staan maar in te grijpen. “Als voogdijminister kan Bourgeois een regeringscommissaris naar Sint-Genesius-Rode sturen. Die kan dan met ministeriële dekking in de plaats treden van het anti-Vlaams gemeentebestuur.”

Gezien de manifestatie over welgeteld 10 dagen plaatsvindt, dient de bevoegde commissie hiervoor vervroegd bijeen te komen. De Vlaams Belang-fractie zal daarom vandaag nog een interpellatieverzoek indienen.

Waar is de Maddens-doctrine?

Het Vlaams Belang stelt zich bovendien grote vraagtekens bij de vrijblijvende vraag van N-VA minister Muyters aan minister Milquet om samen met de gouverneur op te treden door het ter beschikking stellen van het openbaar domein. Milquet (CDh) behoort immers tot dezelfde partij als de Rodense burgemeester. De kans dat zij haar partijgenoot zal terugfluiten is dan ook zo goed als onbestaande.

Bij haar aantreden had de N-VA – in het kader van de befaamde Maddens doctrine – haar mond vol van ‘buiten de lijntjes kleuren’. Nu ze de kans krijgt omdat te doen, schuiven ze de verantwoordelijkheid door naar hun Franstalige collega’s. Of hoe politieke daadkracht plaatsmaakt voor politieke lafheid.

Lees hier het persbericht.