Week van… het Nederlands / Dag van… de leerkracht

Week van… het Nederlands / Dag van… de leerkracht

Het is de week van het Nederlands, tijd dus om stil te staan bij onze prachtige taal en cultuur. Helaas zorgen verfransing en massamigratie ervoor dat die net onder druk komen te staan. Bescherm het Nederlands in de Rand en zorg voor een actieplan ‘Nederlands op...