In een bepaald benzinestation in Wemmel krijgt men na het tanken een ticketje voor een gratis koffie. Of meer bepaald… krijgen blijkbaar alleen de Franstaligen een gratis koffie. Het bonnetje is namelijk ééntalig Frans.

Een wakkere klant liet niet na om het hoofdfiliaal hiervan op de hoogte te brengen. Terecht!

Meer dan ooit geldt ‘Geen Vlaams Geen Centen’, ook in Wemmel.