De prijs van de restafvalzakken wordt vanaf 1 januari 2021 bijna een vijfde duurder. De nieuwe tarieven werden woensdag goedgekeurd door de gemeenteraad van Beersel. Alleen het Vlaams Belang stemde tegen.

Vorig jaar keurde de gemeenteraad – samen met 17 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde – een samenwerkingsverband goed met afvalintercommunale Intradura om in te staan voor de huisvuilophaling vanaf 2021. Deze week keurde de Beerselse gemeenteraad ook de tarieven goed voor de nieuwe zakken die bovendien een stuk kleiner worden. Waar je nu nog 2,1 euro betaalt voor een restafvalzak van 75 liter wordt dat vanaf volgend jaar 2 euro voor een zak van 60 liter. 

Proportioneel is er dus een fikse prijsverhoging en dat is niet naar de zin van Vlaams Belang-raadslid Klaas Slootmans. “Per liter restafval stijgt de prijs met 18 procent. Bij de GFT-zakken is de tariefverhoging nog forser. Waar je nu 1,1  euro betaalt  voor een zak van 100 liter wordt dat vanaf volgend jaar 1 euro voor een zak van 60 liter. Dat is een stijging van 45 procent.”

De Vlaams Belanger legde de tariefstijgingen van de jongste jaren onder de loep en concludeert dat op 15 jaar tijd de prijs van de restafvalzak in Beersel met bijna 70 procent is gestegen, waardoor hij vreest dat steeds meer mensen aan sluikstort zullen doen. “Wij zitten nu al gemiddeld met 400 kg sluikstort per dag. Deze nieuwe tarieven zullen dat cijfer alleen maar de lucht injagen”, aldus nog Slootmans.  

Bijlage: raadsbesluit van de gemeenteraad van Beersel betreffende de retributie op het ophalen huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.

Klaas Slootmans