Met de raadscommissie onderwijs bezochten we op 28/1 de nieuwbouw op de Wijnperssite. Het werd een erg interessante rondleiding en het belooft een zeer mooi gebouw te worden.

Wel stelden we een minpunt vast: de opening onder het gebouw vanaf de speelplaats boven op de sporthal is een enorm tochtgat. Dat heeft intussen al geleid tot openslaande deuren van de toiletten aan weerskanten, met vernielde deurpompen tot gevolg.

Deze plek is ook bedoeld als een soort ontmoetingsplaats, waar een kunstwerk zou moeten staan waarop leerlingen een boodschap kunnen schrijven. We konden echter aan den lijve ondervinden dat het daar zeer onaangenaam toeven is, zodat het opzet zeker niet zal bereikt worden. Allicht zal daar tijdens de speeltijden ook toezicht gehouden moeten worden – toiletten moet je immers altijd in de gaten houden op een school – maar dat zal geen leuke klus zijn voor het personeel.

Het zou nu de bedoeling zijn om een groot net te hangen in die opening, maar dat zal maar zeer weinig invloed hebben op de tocht.

Het lijkt ons beter om daar nu nog een aanpassing aan te doen en bijvoorbeeld onderaan een muurtje met zitbanken op te trekken en daarboven een grote glaspartij, zodat het prachtige uitzicht behouden blijft maar het nadeel van het tochtgat zou verdwijnen.

Daarom vragen wij ons af of de deputatie hiervan op de hoogte was en of zij dit al aangekaart heeft bij de architect en de aannemer.

Antwoord:

Mevrouw Jiroflée, gedeputeerde antwoordt dat het probleem gekend is. Dit werd reeds op de werfvergaderingen besproken en het ontwerpbureau werkt nu aan een aantal mogelijke scenario’s die het probleem zouden kunnen verhelpen. Ze zegt dat er met het ontwerpbureau werd overeengekomen dat er voor de voorlopige oplevering een definitieve oplossing moet geboden worden. De bezorgdheden werden geuit en een oplossing is in de maak.